Print Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas

Novosti

11.05.2016
U sklopu PROGRAMA GRADA VARAŽDINA I RAZVOJNE AGENCIJA SJEVER – DAN d.o.o. za 2016. godinu, AKTIVNOST 2.2. Pružanje savjetodavnih usluga i organizacija te provedba radionica s ciljem pružanja poduzetnicima i gradskoj upravi informacije za zajednički rad na projektima, Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. održava besplatnu radionicu za poduzetnike radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva promicanja i doprinosa ukupnom lokalnom razvoju

Projekti

03.06.2015
Energetskom učinkovitošću protiv energetskog siromaštva (EUpeR) je projekt za praktična i strukturna rješenja, koja će pomoći ljudima smanjiti rizik od energetskog siromaštva.

Aktualni EU projekti

20.09.2013
Projekt je uključen u FP7 – 7. Okvirni program Europske unije kojim se financiraju znanstvena istraživanja i razvoj u funkciji konkurentnosti lokalnog gospodarstva na osnovi praktičnog korištenja najnovijih znanstvenih spoznaja. Lokalni partneri Grada Koprivnice u projektu su gradska poduzeća Kampus d.o.o. i Komunalac d.o.o., Razvojna agencija sjever DAN, Čazmatrans Nova d.o.o. te HŽ infrastruktura.
Kontakt info
42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: 042/213-700
Fax: 042/200-720
Žiro račun: HR8823400091110220293