PLAN ODRŽIVE GRADSKE MOBILNOSTI (SUMP) ZA GRAD KOPRIVNICU

05.05.2014

CIVITAS DYN@MO, MJERA K 1.1.

UVOD: ŠTO JE PLAN ODRŽIVE GRADSKE MOBILNOSTI?

Strateški plan koji se nadovezuje na postojeću praksu u planiranju i uzima u obzir integracijske, participacijske i evaluacijske principe kako bi zadovoljio potrebe stanovnika gradova za mobilnošću, sada i u budućnosti, te osigurao bolju kvalitetu života u gradovima i njihovoj okolini.

Cilj Plana održive mobilnosti u gradovima je stvaranje održivog prometnog sustava u gradovima pomoću:

 • osiguravanja dostupnosti poslova i usluga svima;
 • poboljšanja sigurnosti i zaštite;
 • smanjenja zagađenja, emisije stakleničkih plinova i potrošnje energije;
 • povećanja učinkovitosti i ekonomičnosti u prometu osoba i roba;
 • povećanja atraktivnosti i kvalitete gradskog okoliša

CILJEVI MJERE K 1.1.

 • Razviti Plan održive gradske mobilnosti (SUMP) u procesu koji obuhvaća građane i druge dionike
 • Uspostaviti okvir lokalne i regionalne politike za dugoročni prostorno-prometni razvoj
 • Uspostavljanje lokalne i regionalne prometne strategije zasnovane na suradnji između različitih razina vlasti kao i relevantnih dionika gradske mobilnosti, što uključuje i prijevoz robe prema i iz industrijskih zona
 • Predvidjeti buduće potrebe za mobilnošću na osnovi sudjelovanja javnosti i pravovremenopripremiti rješenja u skladu s tehnološkim napretkom
 • Uključiti potrebe ranjivih skupina u dugoročno prometno planiranje
 • Promovirati novu prostorno-prometnu metodologiju planiranja u regiji, pojačavajući suradnju na regionalnoj i prekograničnoj razini u zajedničkom naporu da se razviju buduća rješenja za održivu mobilnost
 • Primijeniti nova ambiciozna rješenja za održivu mobilnost zasnovana na prihvaćenom planskom dokumentu
 • Iskoristiti pogodnost mreže CIVITAS za uključivanje stranih stručnjaka u izradu SUMP-a

INOVATIVNOST

Inovativni aspekt mjere je još snažnije uključivanje javnosti i šireg kruga dionika na regionalnoj i nacionalnoj razini u pripremi i razvoju SUMP-a. Kada bude razvijen, biti će to prvi SUMP u široj međunarodnoj regiji, što će omogućiti njegovo korištenje na mnogo široj teritorijalnoj razini.

Korištenjem vlastitih znanja i prakse te znanja stranih stručnjaka angažiranih u drugim gradovima u projektu, razvit će se Centar kompetencije za SUMP za širu međunarodnu regiju.

OPIS RADA

Planiranje i priprema:

 • Određivanje osnovnog vremenskog rasporeda aktivnosti
 • Određivanje potencijalnih relevantnih dionika u procesu, uključujući osjetljive društvene skupine, poduzeća i industriju, lokalne i regionalne vlasti i medije
 • Organizacija SUMP tima na razini gradske uprave
 • Predstavljanje koncepta dionicima i dogovor o planu rada

Primjena:

 • Analiza prometne situacije i
 • Razvoj raznih rješenja
 • Organizacija radionica s dionicima
 • Predstavljanje početne prometne situacije, na osnovi postojećih podataka raznih dionika
 • Definiranje zajedničke vizije, kratkoročnih i dugoročnih ciljeva
 • Definiranje razine planiranih mjera
 • Definiranje odgovornosti, izvora sredstava i drugih resursa neophodnih za razvoj SUMP-a
 • Prihvaćanje SUMP-a od strane Gradskog vijeća
 • Predstavljanje SUMP-a široj javnosti
 • Trening za primjenu mjera
 • Primjena mjera prema akcijskom planu
 • Monitoring procesa primjene mjera
 • Uspostavljanje Centra kompetencije za SUMP

Evaluacija:

Plan evaluacije biti će izrađen sljedom dogovora s voditeljima evaluacije na razini projekta. Plan evaluacije će sadržavati indikatore vezane uz pet osnovnih CIVITAS tema i dodatne indikatore poput razine svijesti javnosti o projektu i želje za sudjelovanjem građana u postupku dugoročanog planiranja.

Svi dijelovi procesa izrade SUMP-a biti će vidljivi javnosti kroz konvencionalne i inovativne kanale poput društvenih mreža i gradske web stranice.

Diseminacija:

Plan diseminacije uključit će prezentaciju svih dobivenih rezultata širem krugu dionika. Posebna pozornost biti će posvećena inovativnim načinima komunikacije (Mobility 2.0) kako bi se diseminacijom obuhvatile i društvene skupine koje su teško dostupne konvencionalnim metodama.

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.