PLANIRANJE SUSTAVA JAVNOG PRIJEVOZA

05.05.2014

CIVITAS DYN@MO, MJERA K 1.3.

1. CILJEVI MJERE K 1.3.

Glavni ciljevi mjere su sljedeći:

 • Uspostaviti osnovu za razvoj sustava javnog prijevoza u Koprivnici
 • Istražiti mogućnosti integracije različitih oblika prijevoza u efikasan i trajan sustav
 • Proučiti različite kombinacije načina održivog prometa da bi se našlo najefikasnije rješenje za mali grad
 • Uspostaviti osnovu za intermodalnost različitih opcija
 • Isprobati različite moguće kombinacije da bi se postiglo željeni omjer od 30% korisnika javnog prijevoza

INOVATIVNOST

Grad Koprivnica će razviti prvi sustav javnog prijevoza koji će povezati različite mogućnosti regionalnog javnog prijevoza ( željeznički i autobusni prijevoz) i novi javni prijevoz u samom gradu. To će biti prvi integrirani javni prijevoz u gradovima slične veličine u regiji.

Sustav će se sastojati od integrirane usluge regionalnih prijevoznika s izborom inovativnih i atraktivnih novih načina putovanja:električnih autobusa, i gradske željeznice, zajedno sa sustavom bicikala za studente sveučilišnog kampusa.

U sklopu ove mjere istražit će se različite intermodalne kombinacije kako bi se postiglo najbolje rješenje i osigurao nesmetani protok putničkog i teretnog prijevoza.

Istražit će se inovativne usluge poput javnog prijevoza na poziv, zajedničkog prijevoza te sustav zajedničkog korištenja automobila.

Dizajn integriranog sustava putničkih karata doprinijet će efikasnijem protoku putničkog prometa i oblikovati rješenja koja su osobito privlačna mladim dinamičnim ljudima koji traže djelotvornije oblike mobilnosti.

OPIS RADA

Planiranje i priprema:

 • Razvoj inicijalnog koncepta javnog prijevoza zasnovanog na organizacijskim rješenjima prijevoznika te prostorno-planskoj praksi na lokalnoj i regionaloj razini
 • Predstavlajnje koncepta dionicima i osiguravanje njihove potpore
 • Inicijalni dogovor pružatelja javnih prijevoznih usluga
 • Poticanje rasprave unutar prijevozničkih poduzeća I koordinacija suradnje među glavnim dionicima

Primjena:

 • Istraživanje sadašnje ponude načina organiziranog prijevoza za različite korisnike iz sire okolice grada
 • Prikupljanje podataka o potencijalnim korisnicima-broj, interes, barijere
 • Studija različitih načina usluge na osnovi prikupljneih podataka
 • Radionice s dionicima u cilju izrade sustava javnog prijevoza
 • Studija izvedivosti lokalne željeznice
 • Idejni projekt intermodalnog putničkog terminal
 • Razvoj integriranog sustava prijevoznih karata
 • Planiranje cjelokupnog sustava javnog prijevoza
 • Planiranje autobusne I željezničke infrastrukture, autobusnih I željezničkih stanica
 • Istraživanje različitih modela javnog prijevoza radi analize I uspostavljanja najboljih rješenja

EVALUACIJA

Svi dijelovi procesa biti će obuhvaćeni evaluacijom od samog početka. Ciljevi će se utvrditi u planu evaluacije mjere. Opći cilj je uključiti sve relevantne dionike I pratiti njihovo sudjelovanje i stavove prema razvoju javnog prijevoza.

Budući da je krajnji cilj mjere plan sustava javnog priejvoza, indikatori za evalauciju će biti promjena janvog mnijenja prema različitim oblicima javnog priejvoza koji budu predloženi u mjeri.

Evaluacija učinka će se zasnivati na integraciji plana javnog prometnog sustava u planove glavnih dionika.

Evalaucija rezultata istraživanja modela javnog prijevoza će se provoditi da bi se odredilla najbolja rješenja.

DISEMINACIJA

Plan diseminacije će uključiti razradu lokalnih diseminacijskih aktivnosti, određivanje ciljnih skupina, izradu i uporabu alata za disemianciju koji su posebno razvijeni za identificirane skupine i informiranje sire zainteresirane javnosti na svim razinama o razvoju plana sustava javnog prijevoza.

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.