SUSTAV ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA

05.05.2014

CIVITAS DYN@MO, MJERA 2.1.

CILJEVI:

 1. Uspostaviti djelotvoran sustav zajedničkog korištenja električnih automobila
 2. Uspostaviti sustav stanica za punjenje električnih automobila, koji će služiti gradskoj upravi, gradskim poduzećima i ustanovama, građanima i posjetiteljima
 3. Smanjiti emisije stakleničkih plinova od strane automobila u vlasništvu Grada Koprivnice, gradskih ustanova i poduzeća za 27%. Nabavkom novih električnih automobila omogućit će se postupna zamjena starijih, konvencionalnih automobila te je na taj način moguće postići željeni cilj.
 4. Optimizirati efikasnost korištenja vozila u vlasništvu Grada Koprivnice, gradskih ustanova i poduzeća na način da se omogući postupno smanjenje broja vozila i osigura sustav njihovog neprekidnog korištenja. Sadašnje stanje korištenja automobila u vlasništvu Grada Koprivnice, gradskih ustanova i poduzeća biti će polazište za poboljšanje.
 5. Smanjenje operativnih troškova vozila u vlasništvu Grada Koprivnice, gradskih ustanova i poduzeća za 24%.
 6. Uspostavljeni sustav treba poslužiti kao pokazni primjer drugim manjim gradovima.
 7. Uspostavljeni sustav treba pomoći u otklanjanju tržišnih barijera za električna vozila u regiji.
 8. Sustav treba usmjeriti pozornost građana na važnost zaštite okoliša putem održivih prometnih rješenja, u skladu s obvezama koje je Grad Koprivnica prihvatio potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika ( Covenant of Mayors).

INOVATIVNOST MJERE

Električna vozila rijetkost su u cijeloj Republici Hrvatskoj, pa i u Gradu Koprivnici. Vrlo se rijetko ističu njihove prednosti i potencijali. Uvođenjem električnih vozila u postojeći vozni park u vlasništvu Grada Koprivnice, gradskih poduzeća i ustanova te povezivanjem svih vozila u zajednički sustav korištenja, moguće je mjeriti sva poboljšanja, a iskustvo prenijeti na veći broj poduzeća u regiji.

Sustav zajedničkog korištenja automobila biti će inovativan s organizacijske i tehničke strane. Ako dokaže financijske i okolišne prednosti, sustav može postati model za slične gradove u cijeloj regiji. Sustavom će upravljati jedan jednostavni računalni program, koji će povezivati Grad Koprivnicu, gradske ustanove i poduzeća.

Stanice za punjenje električnih automobila su novost u Hrvatskoj i postoji ih vrlo mali broj. Stoga je šira komercijalizacija još uvijek daleki cilj. Sustav zajedničkog korištenja automobila u Koprivnici može se smatrati prvim korakom u uspostavljanju ove vrste infrastrukture u Hrvatskoj.

Povezivanje gradskih poduzeća i ustanova u sustav zajedničkog korištenja električnih automobila u Koprivnici dvostruko je inovativan. Korist od podizanja svijesti javnosti, poticaja na nabavku električnih automobila i uvođenja koncepta zajedničkog korištenja u poduzećima u gradu i regiji doprinijet će i cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova i razine prometne buke.

OPIS AKTIVNOSTI U PROJEKTU

Tijekom pripremne faze projekta obavit će se sljedeći poslovi:

 • Izrada cost-benefit analize sustava zajedničkog korištenja automobila za Grad Koprivnicu, gradske ustanove i poduzeća.
 • Dizajn stanica za punjenje električnih automobila, stjecanja potrebnih dozvola i odabir lokacija
 • Utvrđivanje ciljeva mogućih ušteda i smanjenja emisija CO2.
 • Uspostavljanje sustava.

Primjena:

 • Nabavka 7 električnih vozila, od malih vozila za osobnu uporabu do većih vozila s duljom autonomijom.
 • Postavljanje stanica za punjenje električnih automobila na najpovoljnijim lokacijama, kako bi vozila mogla biti korištena bez dodatnih troškova te kako bi korištenje stanica moglo biti prošireno na ostale privatne korisnike uz odgovarajući sustav naplate usluga.
 • Dogradnja web stranice koja će služiti u svrhu projekta. Kapaciteti osoblja i opreme biti će pojačani dodatnim treningom i IT opremom.
 • Budući korisnici također će proći program treninga, a njihova iskustva i problemi poslužit će za dogradnju sustava i otklanjanje poteškoća.
 • Sustav će do kraja projekta obuhvaćati 300 potencijalnih korisnika.

Evaluacija:

 • S obzirom na dvostruku inovativnost mjere, evaluacija je vrlo važna. Slijedit će napredak mjere, promjene u percepciji javnosti kao i efikasnost sustava.
 • Evaluacija ušteda u gradskom budžetu pratit će cijeli tijek utroška sredstava, od početnih faza pripreme do konačnih rezultata.
 • Praćenje eventualnih poteškoća koje se tiču broja korisnika, frekvencije korištenja, broja i analize slučajeva u kojima je sustav bio nedostupan svim korisnicima i razvoj mjera kojima se dostupnost poboljšava.
 • Neprekidno će se mjeriti emisije CO2, podaci će se analizirati, a primjedbe uzeti u obzir kako bi se rezultat neprekidno poboljšavao.
 • Zbog malog broja vozila u sustavu, biti će jednostavno pratiti prosječnu starost vozila u vlasništvu Grada, gradskih ustanova i poduzeća, troškove održavanja i servisiranja. Ovi podaci biti će dragocjeni poduzećima u istom sektoru i budućim korisnicima u cijeloj regiji.

Diseminacija/informiranje

 • Promocija sustava biti će raznolika i usmjerena prema različitim razinama zainteresirane javnosti. Postojeći kanali će se koristiti za zainteresiranu javnost, uključujući mreže u koje je grad uključen , kao i službene stranice partnera. Promotivne kampanje i događanja koristit će se u svrhu informiranja i promocije.
 • Plan informiranja uključit će i ostala poduzeća koja bi mogla izraditi slične sustave, kao i druge gradove na nacionalnoj razini i međunarodnoj regiji.

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.