JAVNI PRIJEVOZ NISKE EMISIJE CO2 U KOPRIVNICI

05.05.2014
CIVITAS DYN@MO , MJERA K.2.2.

CILJEVI MJERE:

Glavni ciljevi ove mjere su sljedeći:

 • Uspostava prvog javnog prijevoza u Gradu Koprivnici na osnovi električnih autobusa i poboljšanih učeničkih i radničkih autobusnih linija

 • Povećanje efikasnosti prijevoza i mobilnosti građana

 • Smanjenje emisija stakleničkih plinova za 205 u odnosu na sadašnja vozila organiziranog prijevoza

INOVATIVNOST

Javni prijevoz nije uobičajen u manjim hrvatskim gradovima i obično se svodi na povezivanje naselja izvan grada s autobusnim ili željezničkim kolodvorom. U tom pogledu, Koprivnica predvodi novi razvoj i uspostavlja model efikasnog javnog prijevoza za veliki broj gradova ove veličine.

Nadalje, raniji pokušaj javnog prijevoza pokazao je da se sustav klasičnog javnog prijevoza ne može primijeniti na male gradove zbog niske razine efikasnosti. Zbog toga će testiranje novog modela unutar inovativnog koridora i uspostavljanje javno-privatnog partnerstva u prometnom sektoru biti jednako inovativno.

Primjena nove tehnologije je osnovni dio mjere, jer korištenje električnih autobusa nije nikada do sada isprobano u Hrvatskoj. Biti će to sasvim inovativni izbor tehnologije, koji će osigurati mogućnost za proučavanje pogodnosti elektromobilnosti na razini malih gradova.

Testiranje korištenja električnih vozila, efikasnosti baterija, pitanja održavanja i skladištenja, evaluacija zadovoljstva korisnika ovom inovativnom uslugom će pružiti dovoljno podataka za moguće širenje ove prakse na širu međunarodnu regiju.

OPIS RADA

Planiranje i priprema:

 • Studija inovativnih tehnoloških rješenja na osnovi primjera dobre prakse
 • Istraživanje tržišta potencijalnih ponuditelja
 • Javni natječaj za nabavku dva autobusa

Primjena i istraživanje :

 • Projekt stanica za punjenje ( u suradnji s mjerom K 2.1.)
 • Testiranje električnih autobusa
 • Nabavka dva električna minibusa
 • Uspostavljanje odgovarajućeg broja autobusnih stanica
 • Uspostavljanje stanica za punjenje autobusa
 • Testiranje i monitoring korištenja električnih autobusa, uz školske i radničke autobuse

Evaluacija:

Plan evaluacije će obuhvatiti prikupljanje podataka prije primjene mjere kao i prikupljanje podataka nakon provođenja mjere. Stavovi korisnika prema javnom prijevozu prije i nakon primjene su od posebnog značaja kao i cost-benefit analiza koja bi trebala potvrditi financijsku i društvenu korist uvođenja električnih vozila u ovoj inovativnoj shemi.

Monitoring ponašanja „ranih korisnika“ nove tehnologije i nove prijevozne usluge je posebno značajan. Za prikupljanje podataka i diseminaciju koristit će se društvene mreže.

Diseminacija:

Informacije o novoj usluzi će se snažno promovirati kroz sve lokalne medije kao i proizvodnjom posebnih alata za diseminaciju kao što su letci, brošure, posteri i društvene mreže. Gradska web stranica će redovito nuditi novosti u primjeni mjere.

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.