ACTIVE

07.11.2013

O projektu

Kroz ovaj projekt želi se doprinijeti integraciji djece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih škola sa teškoćama u razvoju (ugrožene skupine) u redovit edukacijski sustav i društvo općenito.

Cilj projekta je pružanje pomoći skupinama u nepovoljnom položaju u savladavanju dnevnih obrazovanih i osobnih zadataka kroz uspostavu bolje interakcije između vršnjaka, obrazovnog osoblja i društva u cjelini. Dodatni ciljevi su razvoj kapaciteta, te suradnja institucija i ostalih dionika uključenih u obrazovanje djece u nepovoljnom položaju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Osobama u nepovoljnom položaju Grad Varaždin će, u suradnji s Razvojnom agencijom Sjever-DAN d.o.o., Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područna služba Varaždin, Gradom Bjelovarom, Viroviticom, Koprivnicom i udrugom 'Njezina druga šansa' (H2C), pružiti traženu potporu.

Aktivnosti koje će biti provedene u okviru projekta su:

 1. Selekcijski proces obrazovnog/osobnog asistenta i djece s invaliditetom
 2. Provedba obrazovne/osobne asistencije sa supervizijom
 3. Razvoj kapaciteta za članove ciljnih grupa i članove projektnog tima
 4. Promotivna kampanja

Program: IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013 -EUROPSKI SOCIJALNI FOND
Vrijednost projekta: 265.221,92 € / 249.786,00€ sufinancirano od strane EU

Partneri na projektu

 • Grad Varaždin - prijavitelj
 • Razvojna agencija Sjever-DAN d.o.o.;
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Varaždin;
 • Grad Bjelovar;
 • Grad Virovitica;
 • Grad Koprivnica;
 • Udruga 'Njezina druga šansa' - partneri

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.