Njezina druga šansa (Her second chance!)

18.05.2011

Nositelj: Razvojna agencija Sjever DAN

Partneri: HZZ PS Varaždin, Grad Varaždin, Pučko otvoreno Varaždin

Vrijednost: 118.058,56 eura

Trajanje: 12 mjeseci

Lokacija: Varaždinska županija

Ciljna skupina: nezaposlene žene na tržištu rada - iznad 40 godina, dugotrajno nezaposlene, radno ne-aktivne koje (ni)su korisnice socijalne pomoći, samohrane majke koje su radno ne-aktivne ili nezaposlene duže od 6 mjeseci.

Cilj projekta je poboljšati socio-ekonomske uvjete žena u nepovoljnom položaju na području Varaždinske županije kroz njihovo osnaživanje, osposobljavanje i razvoj poslovnih vještina.

Kroz osnivanje udruge nezaposlenih žena nastojat će se potaknuti žene da aktivnije traže posao. Udruga će pružati pomoć u traženju posla, podizati svijest menu članicama o mogućnostima koje se nude na tržištu rada te će predstavljati centar za razmjenu informacija izmenu žena koje traže posao i potencijalnih poslodavaca.

http://www.h2c.com.hr

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.