INDIGO GREEN

16.09.2013

O projektu:

Razvojna agencija Sjever – DAN s partnerima: Gradom Varaždinom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnim uredom Varaždin, udrugama Njezina druga šansa i Anđeli čuvari, Gradskom tržnicom Varaždin te Turističkom zajednicom grada Varaždina nastavlja s aktivnostima potpore skupinama u nepovoljnom položaju i otežanim pristupom tržištu rada.

Projektom „INDIGO GREEN“, ukupno vrijednim 158.000,86€, od čega Europska unija financira čak 94,47%, pomoći će se dugotrajno nezaposlenim osobama te nezaposlenim osobama s invaliditetom da kroz programe samoosnaživanja te edukaciju iz područja poljoprivrede postanu konkurentniji na tržištu rada Varaždinske županije.

Korisnici projekta INDIGO GREEN će u tijeku trajanja projekta proći sveobuhvatan program edukacija, koji se sastoji od dvije komponente: osobne te praktične. Samu edukaciju će provoditi stručni partneri u projektu, a program je zamišljen tako da korisnici po završetku aktivnosti ovladaju novim znanjima i vještinama te se osobno osnaže kako bi postali konkurentniji na tržištu rada odnosno odvažili se na samozapošljavanje.

Aktivnosti koje će biti provedene u okviru projekta su:

 1. Anketiranje/evaluacija i selekcija članova ciljnih grupa
 2. Pružanje psiho-socijalne podrške i osnaživanje za uključivanje na tržište rada
  • individualne i grupne radionice za pružanje psiho-socijalne podrške i osnaživanje, radionice „životnih vještina“, individualna savjetovanja i grupne radionice – priprema za (samo) zapošljavanje
 3. Edukacija kroz četiri modula u području poljoprivrede
  • osnove poduzetništava u poljoprivredi – za sve polaznike (20-30)
  • uređenje krajolika (dvorišta i okućnica) - za 7 do 10 polaznika
  • uzgoj cvijeća - za 7 do 10 polaznika
  • uzgoj povrća - za 7 do 10 polaznika

U okviru ovog paketa aktivnosti opremit će se zemljište Gradske tržnice Varaždin za provođenje praktičnoga dijela edukacije (ograda, plastenik, oprema i materijali za navodnjavanje i obradu zemljišta i uzgoj povrća)

INDIGO GREEN SAŽETO

PUNO IME PROJEKTA: „INDIGO GREEN - Uključenje grupa u nepovoljnom položaju u poljoprivrednu proizvodnju“

PROGRAM: IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala

CILJEVI: Povećati mogućnosti zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju kroz aktivnosti osnaživanja i edukaciju u području poljoprivrede prilagođenu njihovim potrebama i potrebama tržišta rada u Varaždinskoj županiji.

VRIJEDNOST: 158.000,86€ - 94,42% financira EU

NOSITELJ: Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o.

PARTNERI NA PROJEKTU:

 • • Grad Varaždin – Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Varaždin
 • Gradska tržnica Varaždin
 • Turistička zajednica grada Varaždina
 • Udruga „Anđeli čuvari grada Varaždina“
 • Udruga „Njezina druga šansa'

TRAJANJE: 12 mjeseci (1. kolovoza 2013. – 31. srpnja 2014.)

CILJNE SKUPINE:

 • Dugotrajno nezaposlene osobe – u evidenciji HZZ-a dulje od pet godina
 • Nezaposlene osobe s invaliditetom - bez obzira na dob i duljinu prijave u evidenciji HZZ-a

WEB INFO: http://www.dan.hr/ http://www.indigo-green.hr

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.