​Caritasu Varaždinske biskupije je odobren projekt "PLUS"

12.11.2018
Caritasu Varaždinske biskupije je odobren projekt "PLUS" (Pružanjem pomoći ubLažavamo našim sUgrađanima životni statuS) iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) vrijedan 1 890 959,27 kuna. Projekt je prijavljen u suradnji sa Razvojnom agencijom Sjever DAN d.o.o. koja će u sljedećih godinu dana i upravljati njegovom provedbom.

U okviru projekta će se provoditi aktivnosti pripreme i podjele besplatnih obroka za korisnike Caritasove Pučke kuhinje te edukacije pripadnika ciljnih skupina iz područja ovisnosti koja vodi u nasilje i siromaštvo, financijske pismenosti te radno pravo i kako se uključiti na tržište rada. 

Ciljne skupine projekta su:

  • samci i kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva,
  • osobe sa invaliditetom,
  • višečlane obitelji bez zaposlenih osoba ili sa samo jednom zaposlenom osobom,
  • umirovljenici sa minimalnim mirovinama,
  • i beskućnici.

Ovaj iznimno vrijedan projekt traje godinu dana, započeo je 3. rujna ove godine.

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.