JAVNI POZIV ZA BESPLATNU EDUKACIJU IZ PODUZETNIŠTVA – AKADEMIJA ZA PODUZETNIŠTVO

23.09.2020
Pučko otvoreno učilište Varaždin objavilo je javni poziv za upis kandidata na Akademiju za poduzetništvo 2020/2021.

Radi se o besplatnom programu edukacija za poduzetnike s područja Grada Varaždina i šire okolice. Cilj programa je unaprjeđenje poduzetničkih znanja i vještina s naglaskom na transformaciju poduzeća i inovacije, a isti se izvodi 160 sati u 11 modula.

Prijave se podnose online do 5. listopada 2020. do kraja dana, a mjesta ima za 10 polaznika: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqsKAKbgqm9cAq2bblku6UcWu2vZsAePC_IfVN-O0C1m_9nQ/viewform

Detalji programa objavljeni su na službenim stranicama POU Varaždin: https://www.pouvarazdin.hr/azp_poziv.html

 

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o.

 

Ovaj članak služi za Informiranje o natječajima koji su u tijeku, a vezan je uz projekt „ TUTOR - rasT podUzeTništva krOz infoRmiranje“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.