JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZA 2020. GODINU

22.09.2020

Grad Varaždin dodjeljuje potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju za sljedeće aktivnosti:

A. Subvencija programa udruga i zadruga u poljoprivredi:

  • sudjelovanje na inozemnim i gospodarskim manifestacijama
  • organizacija tradicijsko – gospodarskih manifestacija
  • aktivnosti vezane uz zaštitu interesa poljoprivrednih proizvođača s područja Grada Varaždina

Maksimalni iznos potpore po korisniku: do 5.000,00 kn godišnje

B. Subvencija izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu:

  • bespovratna sredstva za zakup prodajnog mjesta na Gradskoj tržnici Varaždin

Maksimalni iznos potpore po korisniku: 200,00 kn mjesečno

Prijave se zaprimaju do 15.10.2020. do 12.00 sati bez obzira na način dostave.

Detaljnije informacije i obrasci za prijavu dostupni su na stranicama Grada Varaždina: https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-podnosenje-prijava-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-poljoprivredi-podrucju-grada-varazdi-8479/


Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o.

 Ovaj članak služi za Informiranje o natječajima koji su u tijeku, a vezan je uz projekt „ TUTOR - rasT podUzeTništva krOz infoRmiranje“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.