Javni pozivi

24.06.2015

23.06.2015. - Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz Programa Life 2014 – 2020 za 2015. godinu

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao tijelo nadležno za provedbu LIFE programa u Republici Hrvatskoj u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz programa Life 2014 – 2020 za 2015. godinu.

Predmet ovog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na ovogodišnji natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni projekti“.

Projektni prijedlozi za „tradicionalne LIFE projekte“ pogodni za prijavu na ovaj poziv su pilot, demonstracijski, najbolje prakse ili informacijski projekti koji odgovaraju listi tema projekata objavljenoj uz ovaj poziv.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv završava:

  • Za projekte iz potprograma Klima do 25. kolovoza 2015.
  • Za projekte iz potprograma Okoliš, prioritetnih područja:
    - Okoliš i učinkovitost resursa do 10. rujna 2015.
    - Priroda i biološka raznolikost do 17. rujna 2015.
    - Upravljanje okolišem i informacije do 17. rujna 2015.

Tekst Javnog poziva (pdf)

Lista tema (pdf)

17.02.2015. - Javni poziv sveučilištima, veleučilištima, institutima, strukovnim organizacijama, tvrtkama, udrugama te drugim obrazovnim ustanovama

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavljuje Javni poziv sveučilištima, veleučilištima, institutima, strukovnim organizacijama, tvrtkama, udrugama te drugim obrazovnim ustanovama u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Za dodatne informacije možete nam se obratiti radnim danom od 9-11 sati na broj telefona 01/3717 233

12.01.2015. - Javni poziv za predaju Programa rada za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje u 2015. godini u svrhu njihova financiranja

Na temelju članka 67. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ('Narodne novine', broj 80/2013) te sukladno Kodeksu pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga ('Narodne novine', broj 16/2007) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavljuje

JAVNI POZIV
za predaju Programa rada za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje u 2015. godini u svrhu njihovog financiranja

Pozivaju se zainteresirane nevladine udruge da iskažu svoj interes za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje, predajom Programa rada u 2015. godini koji mora sadržavati sve elemente sadržane u Prilogu ovoga poziva.

Rok za predaju Programa rada je 30 dana od objave ovog poziva.

Program se dostavlja na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom 'Javni poziv za predaju Programa rada za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje u 2015. godini u svrhu njihovog financiranja'.

Dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na adresu elektroničke pošte: oporavilista@mzoip.hr.

Javni poziv je objavljen 12. siječnja 2015. godine.

Tekst Javnog poziva (pdf)

23.03.2015. - ODLUKA o odabiru oporavilišta za divlje životinje čiji se programi rada financiraju u 2015. godini (pdf)

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.