Objavljeni rezultati programa „Konkurentnost turističkoga gospodarstva 2015.“

31.07.2015

Ministarstvo turizma početkom srpnja objavilo je rezultate programa dodjele bespovratnih potpora „Konkurentnost turističkoga gospodarstva 2015.“, kojima s ukupno 24,19 milijuna kuna sufinancira projekte usmjerene na podizanje konkurentnosti turističkoga gospodarstva. Ukupno je 274 poduzetnika dobilo potpore u vrijednosti od 30.000 do 280.000 kuna kojima se uz ciljanu potporu ulaganjima u diversifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, primjenu novih IT i komunikacijskih tehnologija žele očuvati radna mjesta, potaknuti novo zapošljavanje, rast i razvoj turističkoga gospodarstva.

Cijevi programa sukladni su akcijskim planovima te Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine kojima se želi potaknuti razvoj malog i srednjeg poduzetništva, ostvariti unaprjeđenje ponude malih obiteljskih hotela, unaprjeđenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Razvojem inovativnih i kreativnih turističkih proizvoda nastoji se ostvariti produljenje sezone, povećanje potrošnje, samozapošljavanja i zapošljavanja, umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini te unaprjeđenje međunarodne prepoznatljivosti.

Program dodjele bespovratnih potpora sastoji se od četiriju mjera, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja. Mjerom A1 Ministarstvo turizma podupire sve vrste objekata iz skupine „hoteli“ te njihovih pratećih sadržaja radi povećanja standarda i kvalitete, uz uvjet dostizanja više kategorije ugostiteljskog objekta za jednu zvjezdicu.

Mjerom A2 potiče se razvoj kampova, izgradnja novih, posebice kampirališta i kamp-odmorišta, na područjima gdje takvih sadržaja nema, obnovu i uređenje drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, primjerice hostela. Mjerom A3 potiče se obnova, proširenje i uređenje postojećeg seoskog domaćinstva, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije seoskog domaćinstva za jedno sunce te investicije usmjerene ka osnivanju novog seljačkog domaćinstva ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica.

Mjerom B financiraju se posebni oblici turizma, među ostalim projekti za aktiviranje planinarskih domova, prenamjenu napuštenih škola, gospodarskih, vojnih i drugih neiskorištenih objekata u ugostiteljsko-turističke objekte ruralnog ili planinskog turizma, obnova ili rekonstrukcija građevina industrijske i druge kulturne baštine za potrebe posebnih oblika turizma, odmorišta, servisi, bike&bed smještaj i slično za razvoj cikloturizma, potrebna infrastruktura i oprema za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, osmatračnice, adrenalinski parkovi, golf-vježbališta, igrališta, infrastruktura za zimsko-planinski turizam, objekti za robinzonski smještaj, zabavni i tematski parkovi te mali ploveći hoteli.

Mjerom C sufinanciraju se članarine u prestižnim renomiranim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata za prve tri godine članstva i međunarodni skupovi/forumi u Republici Hrvatskoj čije su teme investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata.

Rezultati se mogu pronaći OVDJE.

Izvor: http://euhorizont.bankamagazine.hr/

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.