POZIV NA RADNI STATANAK S PREDSTAVNICIMA CIVILNOG DRUŠTVA

30.08.2018
Pučko otvoreno učilište Varaždin (POU VŽ) zajedno s partnerima, Razvojnom agencijom Sjever - DAN d.o.o. i Ljudska univerza Ormož iz Slovenije, provodi projekt „ENTRE EU“ koji je sufinanciran kroz program „Europa za građane – Bratimljenje gradova“. U fokusu projekta su obrazovanje, zapošljavanje i civilno društvo te promicanje socijalnog poduzetništva u cilju udruživanja građana, promicanja vrijednosti Europske unije (stvaranja interkulturalnog dijaloga, solidarnosti, volontiranja) i rješavanja problema na regionalnoj razini.

Svim predstavnicima civilnog sektora upućuje se poziv da se aktivno priključe radnoj skupini koja će definirati glavne aktivnosti i manifestacije u projektu, a koje su od interesa za spacijalno poduzetništvo.
Radni sastanak će se održati 06.09.2018. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, u POU VŽ-u (Hallerova aleja 1, 42000 Varaždin), a na njemu će se predstaviti projektne aktivnosti i sam koncept socijalnog poduzetništva te, najvažnije, prikupiti potrebe i ideje za održavanje glavne manifestacije projekta.
Glavna manifestacija održat će se u razdoblju od 10. do 12. listopada 2018. u Varaždinu. Sadržaj će uključiti radionice za studente, predstavnike organizacija civilnog društva te druge građane, zatim EU kviz te prezentacije najboljih praksi iz Slovenije i Hrvatske.
Nadamo se da možete doći na seminar. Molimo Vas da potvrdite Vaše sudjelovanje do 05.09.2018. putem e-maila: nikolina.zigmund@dan.hr

Datoteke uz članak
POZIV NA RADNI STATANAK S PREDSTAVNICIMA CIVILNOG DRUŠTVA_1.pdf    POZIV NA RADNI STATANAK S PREDSTAVNICIMA CIVILNOG DRUŠTVA_1 178.01 kB

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.