Radionica: „Kohezijska politika i uspješnost korištenja EU fondova“

Fotografije uz članak 1
20.05.2011

U organizaciji Znastveno-istraživačke i razvojne agencije BISTRA iz Ptuja (ZRS BISTRA) i Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o.  iza Varaždina  20. svibnja 2011. održana je radionica pod naslovom na temu „Kohezijska politika i uspješnost korištenja europskih fondova“ sa primjerima grada Ptuja. Cilj radionice je bio upoznati predstavnike javnih gradskih uprava gradova Koprivnice i Varaždina s kohezijskom politikom EU i mogućnostima korištenja fondova EU. 

Nakon uvodnih izlaganja od strane direktorice ZRS BISTRA dr. Aleksandre Pivec i direktora DAN-a mr. Miljenka Ernoića te pozdravnih riječi Dražena Prosa, zamjenika gradonačelnika Koprivnice i mr. Slobodana Mikaca zamjenika gradonačelnka Varaždina održana je prezentacija  o kohezijskoj politici EU. Navedenu prezentaciju održala je mr. Mojca Šibila Drobnič koja je osim općenitog prikaza ciljeva kohezijske politike podrobno prikazala programske okvire i instrumente za izvođenje kohezijske politike u  EU.

U drugom dijelu radionice prikazani su primjeri dobre prakse koje ima grad Ptuj u implementaciji kohezijske politike, kao i o problemima s kojima se susreću prilikom kandidiranja i implementacije projektata. Ovaj dio redionice održao je gospodin Robert Novak koji radi u odjelu za investicije grada Ptuja. Kroz primjere grada Ptuja u korištenju fondova EU za velike infrastrukturne projekte (kanalizacija, cestovna infrastruktura i dr.) prisutni su mogli vidjeti kako se može jedan grad kandidirati za npr. izgradnju kanalizacijskog sustava za sam grad i više općina oko njeg u iznosu od 52 milijuna €. Na praktičan način su prikazani svi uvijeti koje se mora zadovoljiti kao i problemi koji se mogu prilikom prijave pojaviti.

U zadnjem dijelu održano je još jedno predavanje od strane dr. Aleksadre  Pivec na temu „Praktični pogledi uspiješnog korištenja sredstava iz EU fondova“ sa primjerima dobre prakse te najčešćim pogreškama prilikom prijave projekata.

Radionica je bila interaktivna i većina prisutnih je prisustvovala aktivno u raspravama te se kroz cijeli niz pitanja i konkretnih odgovora mogao dobiti jasniji uvid u ono što nas očekuje prilikom korištenja fondova EU a koji se odnose na provedbu kohezijske politike.

Mr. sc. Miljenko Ernoić

Predsjednik uprave

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.