Poziv na dostavu ponuda za uslugu stručnjaka za kružno gospodarstvo – cirkularnu ekonomiju za potrebe projekta „CITYCIRCLE“

09.07.2019
Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. nabavlja uslugu stručnjaka za kružno gospodarstvo – cirkularnu ekonomiju za potrebe projekta „CITYCIRCLE“.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje ponude.

Rok za dostavu ponuda je 18.7.2019. do 12:00 sati na e-mail: nikolina.zigmund@dan.hr

Datoteke uz članak
Poziv na dostavu ponude.pdf    Poziv na dostavu ponude 252.12 kB
Prilog 1_Projektni zadatak.docx    Prilog 1_Projektni zadatak 67.56 kB
Prilog 2_Kriterij za odabir ponude.docx    Prilog 2_Kriterij za odabir ponude 64.53 kB
Prilog 3_Stručnjak 1.docx    Prilog 3_Stručnjak 1 60.60 kB
Prilog 4_Stručnjak 2.docx    Prilog 4_Stručnjak 2 60.18 kB
Prilog 5_Izjava o nekaznjavanju.docx    Prilog 5_Izjava o nekaznjavanju 59.90 kB
Prilog 6_Izjava porezi.docx    Prilog 6_Izjava porezi 59.07 kB
Prilog 7_Ponudbeni list.docx    Prilog 7_Ponudbeni list 64.56 kB
Prilog 8_Troskovnik.docx    Prilog 8_Troskovnik 60.25 kB

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.