SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

16.09.2019

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da je Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 2. točke 1. ovog Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektom:

Čistoća d.o.o., Ul. Ognjena Price 13, 42000 Varaždin, OIB: 02371889218

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.