Početna konferencija EU projekta „TalentMagnet“

Fotografije uz članak 2
11.08.2020
Dana 16.07.2020. u salonu varaždinske Gradske vijećnice održana je početna konferencija EU projekta „TalentMagnet“ kojeg provodi Razvojna agencija Sjever DAN u suradnji s Gradom Varaždinom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Varaždin.

Miljenko Ernoić, predsjednik Uprave Razvojne agencije Sjever DAN naglasio je da mali i srednji gradovi i sredine imaju problem s odljevom talentiranih ljudi jer nemaju kapacitete zadržati ih.

'Prijavili smo se na jedan natječaj Interega s gradovima iz 12 europskih zemalja. Sastavljen je projekt gdje bi se napravili mehanizmi, alati i radionice da se što više mladih ljudi, talentiranih, zadrži u tim sredinama i na taj način da se ojačaju i te sredine. Posebno Varaždin ima taj problem jer je blizu i Zagreb tako da dosta naših mladih ljudi ode i tamo nalaze svoj poslovni izazov. Cilj je da se ojačaju svi dionici u tom sustavu i da se administracija ojača, da se na neki način svi upoznaju s tim, da se pravi analiza i lokalna strategija zadržavanja mladih kroz radionice, kroz osnivanje klubova koji bi se bavili tim ljudima koji traže pomoć, traže informacije i na neki način da se napravi zajednička platforma za razmjenu iskustava i primjene dobre prakse' – rekao je Ernoić.

Grad Varaždin jedan je od 13 europskih gradova koji će dobiti podršku međunarodnog partnerstva s ciljem privlačenja i zadržavanja mlade i talentirane radne snage, stvaranjem korisnih i konkretnih vodiča, planova i alata. Razvojna agencija Sjever DAN predstavljat će Hrvatsku u međunarodnom konzorciju.

Projekt „TalentMagnet“ provodi se u 12 europskih zemalja (Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Hrvatska, Češka, Slovačka, Austrija, Njemačka, Srbija, Bosna i Hercegovina, Ukrajina) te traje od 1. srpnja 2020. godine do 31. prosinca 2022. godine. Ukupan proračun projekta je 2.211.125,00 EUR, a Razvojna agencija Sjever DAN u proračunu sudjeluje s 143.500,00 EUR

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.