PREGLED ODOBRENIH PROJEKATA U RAZDOBLJU OD 2005. DO 2018. GODINE

08.04.2019
PREGLED ODOBRENIH PROJEKATA U RAZDOBLJU OD 2005. DO 2018. GODINE
BR. NAZIV PROJEKTA PROGRAM RAZINA GODINA PROJEKTA PARTNER (GRAD, KLIJENT) UK. VRIJEDNOST PROJEKTA (€) UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (KN)
1. ADHOC - Adapted Development of Historical Old Town in Central and Eastern Europe CADSES EU 2005. VARAŽDIN 1.494.643,00 11.060.358,20
2. MAESTRO ADRIATICO EU 2005. VARAŽDIN 439.428,00 3.251.767,20
3. CIRCE NET (NIRCE) BILATERAL-STUDIJA IZVEDIVOSTI EU 2007. VARAŽDIN 150.000,00 1.110.000,00
4. E-EMPLOYMENT NEIGHBOURHOOD EU 2007. VARAŽDIN I MEĐIMURSKA Ž. 79.293,00 586.768,20
5. EDU CROSS 2007 NEIGHBOURHOOD EU 2007. VARAŽDIN I MEĐIMURSKA Ž. 177.635,00 1.314.499,00
6. RADAR IEE 2006  EU 2007. DAN 865.968,00 6.408.163,20
7. GIVE WOMEN A CHANCE - Active employment measures Phare2005 National Programme EU 2007. DAN, GRAD PLETERNICA 125.510,38 928.776,81
8. Prijava projekta na SAPARD za izgradnju i opremanje 7 silosa za Eko imanje Mavrović SAPARD EU 2007. Mavrović, DAN 200.000,00 1.372.362,00
9. OPG Pajek - Prijava na IPARD program za Izgradnja farme krava SAPARD  EU 2008. DAN 430.406,62 3.185.009,00
10. OPG Kušec - Prijava na IPARD program za izgradnja farme svinja za tov SAPARD EU 2008. DAN 469.433,65 3.473.809,00
11. Investicijska studija i prijava projekta na SAPARD - 3 objekta za tov teladi-Simental commerce Mamić HBOR HR 2007. DAN 1.054.754,52 7.459.035,00
12. Investicijska studija za kredit za projekat izgradnje silosa za Eko imanje Mavrović HBOR HR 2007. DAN 227.086,35 1.680.439,00
13. Investicijska studija za kredit HBOR-a za projekat opremanja farme krava za OPG Tokić HBOR HR 2007. DAN 153.888,11 1.138.772,00
14. Investicijska studija za kredit HBOR-a za projekat izgradnje i opremanja farme krava za OPG Pajek HBOR HR 2008. DAN 810.936,49 6.000.930,00
15. Investicijska studija za kredit za projekat izgradnje i opremanja farme svinja OPG Kušec HBOR  HR 2008. DAN 753.241,00 5.573.983,40
16. Investicijska studija za kredit za projekat izgradnje i opremanja industrijske hale u poslovnoj zoni za investitora Cole design HBOR HR 2008. DAN 414.447,16 3.066.909,00
17. Investicijska studija za kredit za projekat uvođenja HACAP standarda u ugostiteljske objekte investitora Jambriško HBOR HR 2008. DAN, Jambriško UO 985.898,57 690.129,00
18. Investicijska studija za kredit za projekat izgradnje i opremanja industrijske hale u poslovnoj zoni za investitora Roletarstvo Šolaja HBOR HR 2008. TP, Roletarstvo Šolaja 119.668,24 885.545,00
19. Investicijska studija za kredit za kupnju i opremanje ugostiteljskog lokala-Garibović HBOR HR 2008. DAN, Garibović UO 182.048,00 1.347.155,20
20. Prijava projekta za nabavu robota za presadnice za OPG Grunt MPŠ HR 2007. DAN 92.054,32 681.202,00
21. Sigurnost u zajednici UNDP OSTALI 2007. VARAŽDIN, DAN 27.027,03 200.000,00
22. Enhancing marketing for export-PANA PHARE 2006- Izvoznici EU 2008. PANA d.o.o. Čakovec, DAN 124.415,78 920.676,77
23. Prijava na PHARE program i provođenje projekta Uvođenje standarda u STRAŽAPLASTIKU d.o.o. PHARE 2006- Izvoznici EU 2008. Stražaplastika d.d., Hum na Sutli, DAN 194.153,08 1.436.732,79
24. Socijalna uključenost WORLD BANK- PSGO OSTALI 2008. VIROVITICA, CK Jasenaš- vozilo za kućnu njegu 31.588,65 233.756,00
25. Rekonstrukcija i opremanje objekta i osnivanje Tehnološkog parka WORLD BANK- BICRO EU 2007. VARAŽDIN 957.875,54 7.088.279,00
26. Osnivanje Regionalne energetske agencije Sjever - REA North IEE 2 EU 2007. DAN 346.184,00 2.561.761,60
27. Izgradnja konjičkih boksova Ministarstvo turizma  HR 2008. BJELOVAR, općina Kapela 33.783,78 250.000,00
28. OPG DROŽĐEK-Prijava projekta "Opremanje prostora za preradu voća" na Mjeru 6 Ministarstva poljoprivrede HBOR HR 2008. DAN 51.670,41 382.361,00
29. Prijava (Ministarstvo poljoprivrede) i provođenje projekta "SLATKI PUT" - 7 OPG-a od Imbriovca do Varaždinskih Toplica (med i seoski turizam) Ministarstvo poljoprivrede,ribarstva i ruralnog razvoja HR 2008. PČELARSKO DRUŠTVO VARAŽDIN 23.892,91 176.807,50
30. NETWORK OF CULTURE (CULTNET) EACEA EU 2009. DAN,VŽ,PTUJ... 24.331,30 180.051,62
31. ADHOC MINISTARSTVO TURIZMA HR 2009. DAN,VŽ 9.930,92 73.886,00
32. STRONGER TOGETHER - ON POLICIES; STOP! EACEA EU 2009. DAN, UDRUGA VUK 31.486,00 232.996,40
33. Investicijska studija za kredit HBOR-a za projekat izgradnje i opremanja mini mljekare i sirane za investitora-BISTROVIĆ Stjepan HBOR HR 2009. BISTROVIĆ 1.034.012,00 7.755.093,00
34. Prijava projekta "STARI MLIN KRALJEVEC", gradnja i opremanje, (Ministarstvo poljoprivrede)-OPG VRANAR PRIJAVA NA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE HR 2008. OPG VRANAR 19.639,05 145.329,00
35. UREĐEN PRISTUPNI PUT DO FARME-KUŠEC PRIJAVA NA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE HR 2008. OPG KUŠEC 36.926,35 273.255,00
36. CRNKO I -BAŠTINA U TURIZMU - opremanje objekta za seoski turizam PRIJAVA NA MINT HR 2008. OBRT I OPG CRNKO 27.493,24 203.450,00
37. OPG DROŽĐEK-Program uređenja i opremanja objekata PRIJAVA NA MPRRR HR 2008. OPG DROŽĐEK 26.904,05 199.090,00
38. OPG FRANIĆ-BAŠTINA U TURIZMU - opremanje objekta PRIJAVA NA MINT HR 2009. OPG FRANIĆ 94.422,55
39. PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE HAMAG HR 2009. DAN 101.848,54 753.679,20
40. PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE -PODUZETNIČKI INKUBATOR HAMAG HR 2009. DAN 124.433,07 920.804,73
41. VIBA YOUTH IPA CBC HU-HR EU 2009. GRAD VT,BARCS,DAN 100.270,00 741.998,00
42. KLINCI SE ZABAVLJAJU S KRPAMA I KONCIMA NAC. ZAKLADA ZA RAZVOJ CD - ZAMAH HR 2009. UDRUGA KRPE I KONCI,DAN 2.027,00 14.999,80
43. CULTUREREVIVE IPA CBC EU 2009. TURISTIČKO DRUŠTVO KC, MEĐIMURESKE ROKE, LOPATINEC,Z.M.N.E. 99.694,00 737.735,60
44. HER SECOND CHANCE IPA IV EU 2009. DAN,HZZ,POUVŽ,GRAD VŽ 118.190,01 874.606,07
45. ONE CLICK AWAY IPA IV EU 2010. HZZ,FOI,DAN,AZRA,VŽŽ,GVŽ 117.645,00 870.573,00
46. EUROPEAN UNION YES/NO EACEA EU 2010. ZELENA MREŽA VŽŽ 24.876,50 184.086,10
47. 4 FOR 600 IPA IV EU 2010. POUVŽ,POUIV,POUNM,POULU 293.429,84 2.171.380,82
48. YIBE - Youth in business and entrepreneurship IPA IV EU 2010. HZZ VŽ,HZZ ČK,DAN,REDEA 132.615,00 981.351,00
49. OPG ŽNIDAR - nabava mehanizacije i poljoprivredne opreme IPARD HR 2010. OPG ŽNIDAR 209.500,00 1.550.300,00
50. DESYRE D.O.O. - nabava kombajna za krumpir IPARD HR 2010. DESYRE D.O.O. 71.529,00 529.314,60
51. IZGRADNJA I OPREMANJE FARME KOKICA NESILICA INVESTICIJSKA ZA IPARD HR 2010. SAMITA KOMERC 836.103,69 6.103.557,00
52. TC STEP - TWINNING CITIES-A STEP TOWARDS BETTER AND UNITED EUROPE EACEA EU 2010. ACT ČK,DAN,LU PTUJ 85.770,00 634.698,00
53. CITY VOLUNTEERS IPA CBC SLO-HR EU 2010. MARIBOR,VARAŽDIN,SVEUČ. -MARIBOR,ZAVOD AS MB, SLOVENSKA FILANTROPIJA LJ,F.KOŠĆEC VŽ,ACT ČK 711.886,00 5.267.956,40
54. PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE HAMAG HR 2010. DAN 41.806,00 304.348,00
55. OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA MZS HR 2010. UDRUGA SLIJEPIH BJ 10.804,52 77.792,52
56. BILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA OSOBA S INVALIDITETOM MINT HR 2010. UDUGA SLIJEPIH, GRAD BJ 5.106,98 36.770,26
57. GARO D.O.O. - izgradnja i opremanje objekta za nesilice IPARD EU 2010. GARO D.O.O. 653.967,06 4.708.562,81
58. OPĆINA PREKO- IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA IPARD HR 2011. OPĆINA PREKO 930.555,56 6.700.000,00
59. E-SCENE (EUROPEAN SPIRIT CREATIVE NETWORK) EACEA EU 2011. GRAD VŽ, GRAD RAVENSBURG 145.231,20 1.089.234,00
60. PODUZETNIČKE POTPORNE INST. MINGORP HR 2011. DAN 27.027,02 200.000,00
61. PODUZETNIŠTVO ŽENA MINGORP HR 2011. KOCIPER 8.753,99 64.779,57
62. JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA MINGORP HR 2011. NET D.O.O. 55.555,56 400.000,00
63. PODUZETNIŠTVO MLADIH MINGORP HR 2011. DUCTUS D.O.O. 11.111,11 80.000,00
64. PODUZETNBIŠTVO U KULTURI MINGORP HR 2012. PRSTEC 20.735,92 149.298,64
65. VARAŽDINSKI SEJEM MPRRR HR 2011. GRADSKA TRŽNICA VARAŽDIN D.O.O.
66. Investicijska studija i prijava projekta izgradnje i opremanja farme svinja PANONIA PIG D.O.O. IPARD HR 2011. PANONIA PIG 1.140.679,17 8.212.890,00
67. IZGRADNJA I OPREMANJE PLASTENIKA ZA UZGOJ POVRĆA CAFUK TOMICA IPARD EU 2011. OPG CAFUK 349.676,06 2.517.667,66
68. IZGRADNJA I OPREMANJE BIOELEKRTRANE IPARD EU 2011. OPG VRČAK DALIBOR 1.075.360,91 7.742.598,57
69. RAZVOJ OPG KOŠIĆ MUILANA KROZ NABAVU SPEC. KOMBAJNA ZA UBIRANJE KORJENASTOG POVRĆA I NABAVA LINIJE ZA PRANJE POVRČA IPARD EU 2011. OPG KOŠIĆ MILAN 44.255,67 318.640,81
70. ULAGANJE U KVALITETNIJU PROIZVODNJU SLADOLEDA SL. ŠEŠET MINT HR 2011. UO HAUSTOR SLST.-TIP 1 - ŠEŠET 13.207,31 95.092,62
71. EU PER - energetsko siromaštvo IPA SLO-HR EU 2012 MENEA,DAN,LEA,LEA POM,MŽ, 313.925,68 2.376.417,39
72. TAKE YOUR CHANCE IPA IPA IV EU 2011 HZZ VT,VIDRA,DAN 98.051,20 742.247,58
73. INDIGO GREEN - Involving disadvantaged groups in greenery production IPA IV EU 2012 DAN,HZZ VŽ,GRAD VŽ,ANĐELI ČUVARI,GRASDKA TRŽNICA,TZ 158.000,87 1.196.066,58
74. PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE MINIST. POD. I OBRTA HR 2012. DAN 2.960.400,00 22.203.000,00
75. V. VARAŽDINSKI SEJEM MINPO HR 2012. GRADSKA TRŽNICA VARAŽDIN D.O.O.,GRAD VŽ,VŽ. ŽUP. I TUR. ZAJEDNICA-SUORGANIZATORI
76. PRIJAVA ZA DODJELU NEP. SREDSTVA ZA POT. RAZVOJA I PRERADE DRVA -OTK D.O.O. MINPO HR 2012. OTK D.O.O. 219.333,33 1.645.000,00
77. LEDI - Enhancing capacities of local partnerships for employment IPA IV EU 2012. DAN,HZZ VŽ,VŽ ŽUP.,HGK VŽ 29.000,00 217.500,00
78. ACTIVE - Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja IPA IV EU 2012. DAN,HZZ VŽ,UDRUGA H2C,GRAD VT,GRAD BJ,GRAD KC 265.437,85 1.990.783,87
79. PODUZETNIČKI IMPULS MINPO HR 2013. DAN -MJERA C 3 39.275,91 294.569,30
80. JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI MINPO HR 2013. SENKO D.O.O. 76.312,76 572.345,69
81. JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI MINISTRASTVO POD. HR 2013. NET D.O.O. 189.215,27 1.419.114,52
82. POTPRA SEKTORIMA ZA PRERAĐ. IND. MINST. GOSP. HR 2013. SENKO D.O.O. 95.186,00 713.895,00
83. INOVACIJOM DO REGRANULACIJE IPA III C EU 2013. BOMARK D.O.O. 198.560,00 1.489.200,00
84. VI. VARAŽDINSKI SEJEM MINT.POLJOPP. HR 2013. GRD.TRŽ VŽ I GRAD VŽ
85. TEKIM D.O.O. - podizanje konkurentnosti POD IMP. (ŽENA PODUZETNICA) HR 2013. TEKIM 33.451,06 250.882,97
86. IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKTA ZA TOV PILIĆA IPARD EU 2012. OPG MARIO MAGDALENIĆ 370.667,00 2.780.000,00
87. NABAVA OPREME ZA BRANJE I PAKIRANJE POVRĆA IPARD EU 2012. OPG CAFUK JURICA 234.093,00 1.755.700,00
88. IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE IPARD EU 2012. MBS GRADNJA d.o.o. 126.729,58 950.471,82
89. IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE IPARD EU 2012. E-SOLAR 551.800,00 4.138.500,00
90. IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE IPARD EU 2012. OPG MARIO PLEH 83.704,67 627.785,00
91. IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE IPARD EU 2012. PANONIAPIG d.o.o. 664.379,00 4.982.842,63
92. IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE IPARD EU 2012. MARTIN VOLODER j.d.o.o. 151.807,47 1.138.556,00
93. OPREMA ZA FARMU KOKICA NESILICA IPARD EU 2012. SAMITA KOMERC d.o.o. 137.586,67 1.031.900,00
94. PODIZANJE TRAJNOG NASADA BOROVNICA, IZGRADNJA OBJEKTA IPARD EU 2013. DAR BLUE d.o.o. 1.006.666,67 7.550.000,00
95. NABAVA OPREME I TRAKTORA IPARD EU 2013. OPG CAFUK ZDRAVKO 131.973,59 989.801,92
96. TRAJNI NASADI JABUKE IPARD EU 2013. OPG CAFUK JOSIP 90.694,27 680.207,00
97. RAZVOJ POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA KROZ NABAVKU POTREBNE MEHANIZACIJE IPARD EU 2013. OPG BODIN MILOŠ 320.533,34 2.404.000,00
98. IZGRADNJA KANALIZACIJE III B DIONICE PAKOŠTANE - DRAGE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA BIOGRADSKE RIVIERE - POLAGANJE ASFALTA NA PROMETNICE MRRFEU HR 2013. OPĆINA PAKOŠTANE 949.289,91 7.119.674,35
99. ULAGANJE U PROŠIRENJE PROIZVODNE HALE I NABAVU OPREME MINST. PODUZ.(ZAKON O POTICANJU INVESTICIJA I UNAPREĐENJU INV. OKRUŽENJA) HR 2013. METAL DEKOR D.O.O. 1.817.039,76 11.377.984,82
100. IZGRADNJA I OPREMANJE TVORNICE PAPIRNIH CIJEVI POVEĆANJE GOSP. AKT. KONK. MSP STRUKTURNI 2014. BOMARK PAK D.O.O. 3.939.251,69 29.938.312,86
101. OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA MZOS HR 2014. PLIVAČKI KLUB BAROK 107.400,00
102. START - Enhancing capacities of local partnerships for employment IPA IV EU 2014. HZZ,VŽ ŽUPANIJA 40.170,00
103. ADORA - Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave MIN.OBRAZOVANJA EU 2014. GRAD VARAŽDIN 1.510.559,84
104. Investicijska studija za PODIZANJE TRAJNIH NASADA BOROVNICA HBOR EU 2014. DAR BLUE d.o.o. 11.514.580,53
105. DOBRO-DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO ZA OBRAZOVANJE I RAZVOJ IPA EU 2014. GRAD VŽ, UDRUGA H2C 300.000,00
106. CENSE2020 - Circular Economy from North to South Europe 2020 - new pathways of citizenship decision processes EACEA EU 2014. GRAD VŽ 130.000,00 975.000,00
107. ULAGANJE U OPREMU ZA MONTAŽU I BALAMS. GUMA PODUZETNIČKI IMPULS 2015. HR 2015. VULKANIZERSTVO ĐURAS 240.908,31
108. DOMINO - DOprinosiMo razvoju INkluzivnog Obrazovanja ESF EU 2015. GRAD VARAŽDIN,DAN + ŠKOLE 2.030.596,33
109. REKONSTRUKCIJA,xMODERNIZACIAJ I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJ. GOSP EPFRRR EU 2015. USLUŽNA ULJARA PRESEČKI 2.122.143,98
110. REKONSTRUKCIJA,xMODERNIZACIAJ I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI OPG-a EPFRRR EU 2015. TOMICA CAFUK 849.547,94
111. PODZETNIČKI IMPULS-LILY TOURS D.O.O. PODUZETNIČKI IMPULS 2015. HR 2015. LILY TOURS 53.367,16
112. PODUZETNIČKI IMPULS-VALMOD CENTAR PODUZETNIČKI IMPULS 2015. HR 2015. VAL MOD CENTAR 75.685,83
113. Investicijska studija za nabavu opreme IKT EU 2015. CENTAR KOVAČIĆ D.O.O. 345.402,50
114. SVEUČILIŠNI KAMPUS VARAŽDIN FAZA III - STUDENTSKI DOM S PRATEĆIM SADRŽAJIMA ESIF EU 2016. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 14.590.368,42 109.427.763,15
115. ZELENO ŽELIMO INTERREG EU 2016. KGZS,IAS,OBČINA VERŽEJ,GRAD VŽ, GRAD LUDBREG,HGKVŽ 608.646,00 4.564.845,00
116. NABAVA NOVIH ALATA I OPREME ZA GLAZBARSKU RADNJU CECILIJA J.D.O.O. MIN. PODUZETNIŠTVA EU 2016. BOMARK PAK D.O.O. 45.352.030,36
117. PODUZETNIŠTVO U KULTURI PODUZETNIŠTVO U KULTURI HR 2016. GLAZBARSKA RADNJA CECEILIJA 57.581,48 431.861,10
118. POSITIVA - POmoćnici oSIguravaju nasTavak Inkluzije i obrazoVAnja ESF EU 2016. GRAD VARAŽDIN 1.632.588,25
119. POMAK - POmoć učeniciMA s tešKoćama MIN. OBRAZOVANJA HR 2016. UDRUGA KOKOTIČEK,CTŠ, 377.275,60
120. ULAGANJE U OBRTNA SREDSTVA I NOVI EKO PROGRAM KOZMETIKE ESIF ZAJAM HR 2017. FRIZERSKI SALON ZA ŽENE TEMPERA 194.693,40
121. VALOREM - Povećanje proizvodnih kapaciteta uvođenjem četiri nove linije za proizvodnju stretch folije KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP HR 2017. BOMARK PAK D.O.O. 92.161.685,05
122. RAZVOJ GOLF TURIZMA U HR KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA-MINT HR 2017. LJILJANA ČULEK LILY TOURS 50.232,41
123. LEPEZA VŽ - LokalnE inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj Županiji“ ESF EU 2017. VŽ ŽUPANIJA,H2C,HZZ,AZRA 1.997.203,96
124. IZGRADNJA PROMETNICA I ODVODNJE U GOSP. ZONI BREZJE EPFRR-EU FOND ZA REG. RAZVOJ HR 2017. GRAD VŽ 19.085.325,00
125. PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju ESF EU 2017. GRAD VŽ,ŠKOLE 9.422.774,40
126. PSIHOLOŠKO I SOCIJALNO OSNAŽIVANJE TE PODIZANJE KVALITETE ŽIVLJENJA BR. DOM. RATA MINISTARSTVO BRANITELJA HR 2017. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA ESKADRON 159.000,00
127. NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA MINSTARSTVO GOSP. HR 2017. VULKANIZERSTVO ĐURAS 36.474,15
128. PODUZENIKI FOND GRADA VŽ-LILY TOURS PODUZETNIČKI FOND GRADA VŽ HR 2017. LILY TOURS 12.173,71
129. MUZEJ ANĐELA PODUZETNIČKI FOND GRADA VŽ HR 2017. MUZEJ ANĐELA 20.758,99
130. HADCORE INDUSTRY - razvoj inovacija za biciklističku industriju PODUZETNIČKI FOND GRADA VŽ HR 2017. HARDCOREY INDUTRY J.D.O.O. 8.000,00
131. REKONSTRUKCIJ I OPREMANJE TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN - RIO ESIF 2014-2020 EU 2017. TPV, DAN I REA 16.502.301,00
132. RESTRUKTURIRANJE I OPREMANJE TRAJNIH NASADA BOROVNICE TE NABAVA MEHANIZACIJE EPFRR EU 2017. DAR BLUE D.O.O. 6.696.482,49
133. REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SAMOSTOJEĆE PRIZEMNE ZGRADE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI- DJ. VRTIĆ GARDELIN EPFRR EU 2017. OPĆINA PAKOŠTANE 6.996.592,75
134. KUPNJA NEKRETNINE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI OBRTA HAMAG BICRO HR 2018. OBRT AFRODITA 195.900,00
135. MORE ADVENTURE J.DO.O. PODUZETNIČKI FOND GRADA VŽ HR 2018. MORE ADVENTURE J.DO.O. 11.150,00
136. BIKE &SUP EXPLORING ADVENTURE KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA HR 2018. MORE ADVENTURE J.DO.O. 123.113,25
137. PROJEKT ULAGANJA U OBJEKTE DJEČJIH VRTIĆA/ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTA ALEJA/OBJEKT BIŠKUPEC HR 2018. GRAD VŽ, VRTIĆI 1.725.429,32
138. VINCEK-FIT D.O.O. PODUZETNIČKI FOND GRADA VŽ HR 2018. ŽELJKA VINCEK 10.145,40
139. POSLOVNI PLAN ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE BRANIMIR HAINŠ HZZ HR 2018. BRANIMIR HAINŠ 69.715,18
140. ZAHTJEV ZA POTPORU-1. DIO/DJEČJI VRTIĆI EPFRR EU 2018. GRAD VŽ 6.526.854,31
141. STVARANJE MATERIJALNIH PRETPOSTAVKI U HOTELU VARAŽDIN ZA DOBIVANJE OZNAKE Quality KONKURENTNOST TUR. GOSP. HR 2018. HOTEL VARAŽDIN 1.262.313,41
142. UREĐENJE PLAŽE NA JEZERU MOTIČNJAK MINT HR 2018. GRAD VŽ 1.650.343,75
143. ENTRE EU - Promoting Social ENTREpreneurship in EUropean communities EACEA EU 2018. PUČKO OT. UČILIŠTE,DAN, LJUDSKA UNIVEZA ORMOŽ 37.500,00
144. CITY CIRCLE - Circular economy hubs in peripheral urban centres in Central Europe INTERREG CENTARAL EUROPE EU 2018. TEHNIČKO SVEUČILIŠTE IZ KOŠICVA,GRAD VŽ, Dan.... 2.064.500,00 15.483.750,00
145. ULAGANJE U IZGRADNJU I OPREMANJE SPREMIŠTA I PAKIRNICE POLJ. PROIZVODA SA KONTR. UVJETIMA, TE NABAVA POLJ. OPREME MJERA 04, OPERACIJA 4.1.1. HR 2018. PPP JURICA CAFUK 4.851.515,22
146. ŠKOLSKA PREHRANA ZA SVE - SPAS FEAD EU 2018. GRAD VŽ, OŠ ŠKOLE+ŠPOLJAR 765.802,00
147. OSLONI SE NA MENE ESF EU 2018. CRVENI KRIŽ -GRAD VARAŽDIN 1.499.999,00
148. SVI SMO MI KULTURA ESF EU 2018. UDRUGA MLADIH VUK-GRAD VŽ,VANIMA,TRASH 799.231,00
149. CLEVER – “Co-design smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience” INTERREG EU 2018. OPĆINA BAIA MARE,DAN,INSTITUT ZA ARH. SRBIJE 38.795,00
150. HICAPS - HISTORICAL CASTLE PARKS INTERREG EU 2017. MO VELENJE, ZRS BISTRA, TORUN, FERRARA 1.798.274,00 13.397.141,30
151. CITYWALK - Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region INTERREG EU 2016. ZRS BISTRA, WEIZ, PLZEN, ORADEA 2.222.000,00 16.553.900,00
152. Živjeti život kao SAN – samostalno, aktivno, neovisno MSPM HR 2018. UDRUGA SLIJEPIH VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 400.000,00 53.691,28
153. Optimum - Osiguravanje Pomoćnika u nasTavI učeniciMa s teškoćama U razvoju u osnovnim i srednjim školaMa MZO HR 2018. CTŠ, UDRUGA KOKOTIČEK 45.818,00 341.350,00
154. Innovative tourism ERASMUS+ EU 2018. Danske Gymnastik og Idrætsforen. Vestjylland 126.928 945.613,60
155. INPUT - INtegracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav ESF EU 2018. VARAŽDIN, DAN, V OŠ, CTŠ 80.817,00 602.094,00
156. PROMO - PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš KOHEZIJSKI FOND EU 2018. VARAŽDIN 161.073,83 1.200.000,00
157. Optimum II - Osiguravanje Pomoćnika u nasTavI učeniciMa s teškoćama U razvoju u osnovnim i srednjim školaMa 2 MZO HR 2018. CTŠ, UDRUGA KOKOTIČEK 43.852,35 326.700,00
Ukupno Varaždin 158 654.867.913,18
KOPRIVNICA
1. ADRIA FOOD ADRIATICO 3. EU 2005 KOPRIVNICA 400.000,00 2.960.000
2. CULTUREVIVE IPA CBC HU-HR EU 2009 TD KC, UDRUGA ROKE, MAĐARI 730.000
3. MARKETING PLAN POSLOVNIH ZONA STROSSMERG NL VLADA 2009 KC 117.188,23 878.911,72
4. IGER CSK IPA CBC HU-HR EU 2010/11 KC 3.255.000
5. K2NET IPA CBC HU-HR EU 2010/11 KC 1.322.000
6. INTENSE IEE EU 2010/11 KC 377.775
7. CAMPUS IPA CBC HU-HR EU 2011 KC 202605,89 1.519.544,17
8. ATDS IPA CBC HU-HR EU 2011 KC 163208 1.224.060
9. BICYCLE OASIS IPA CBC HU-HR EU 2011 KC 599809,6 4.498.565,50
10. CYCLE IN A NETWORK IPA CBC HU-HR EU 2011 KC 1999230 14.944.225
11. EDUTECH IPA CBC HU-HR EU 2011 KC 161978,48 1.214.838,60
12. DYNAMO FP7 EU 2012. DAN,GRAD KC,ČAZMATRANS,KOMUNALAC 8524314 63.932.355
13. SUPREME IEE EU 2012 KC 925.700
14. Roma SMILE LLP EU 2013. KC 369025 2.767.687,50
15. ERNE LLP EU 2013 KC 399052 2.992.890.00
16. Socijalana košarica ESF EU 2014 KC, Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica 446.240,26
17. Tour Pack IPA CBC  EU 2014 KC, Regionalna razvojna agencija Virovitica -VIDRA, Grad Barcs 153,198.32 1.141.327,48
18. Procure URBACT III EU 2014 KC, gradovi Lublin, Koszalin, Albacete, Candelaria, Almelo, Satu Mare, Bologna, Prag i Nagykallo 5.620.472,63
19. ODJEK I, Odrastanje u jednakosti ESF EU 2015 KC 1.237.941,41
20. LET'S MOVE ERASMUS EU 2015 Energetska agencija La Ribera Udruga Prioriterre Grad Wroclaw 137736 991.699,20
21. PROSPERITY HORIZON 2020 EU 2015 KC 26 partnera 455361 3.278.599,20
22. Jačanje kompetencija do ključa uspjeha – učinkovitog bipartitnog dijaloga ESF EU 2015 KC 1.183.932,80
23. Depart Europe for Citizens EU 2015 KC
24. PROMINENT MED Interreg Mediterranean EU 2016 KC 2697049 19.958.162,60
25. ODJEK II, Odrastanje u jednakosti ESF EU 2016 KC 1.302.405,51
26. LowCarb Central Europe EU 2016 KC 2733221,48 20.362.500,00
27. ENERMAN Erasmus+ EU 2017 KC 25412 188.048,80
28. LIFE FUTURE Life+ EU 2017 KC 605496 4.480.670,40
29. ZNANJE KAO DAR ESF EU 2017 KC 996.454,83
30. CooL Art Koprivnica ESF EU 2017 KC, Umjetničke organizacije 997.689,38
31. SportOverBorders Interreg V-A HU-HR EU 2017 KC, Čazma, Heviz, Zalaegerzseg 199859,33 1.478.959,04
32. RefurbCulture Interreg V-A HU-HR EU 2017 KC, REA Sjever, Heviz 180188,5 1.333.394,90
33. RoboTech Interreg V-A HU-HR EU 2017 KC, Centar za upravljanje osnovnim školama na području Zala županije 218825,07 1.619.305,52
34. Tour Pack II Interreg V-A HU-HR EU 2017 KC 230485,24 1.717,115,03
35. Evcc Interreg V-A HU-HR EU 2017 KC 289932,88 2.160.000,00
36. Tetris Interreg V-A HU-HR EU 2017 KC 602013,42 4.485.000,00
37. ODJEK III ESF EU 2017 KC 6.342.252,00
38. INKUBATOR KREATIVNIH INDUSTRIJA EFRR EU 2017 KC 13.409.103,25
39. BOOSTEE-CE CENTRAL EUROPE EU 2017 KC 2279485,52 16.868.192,85
40. ATDS II Interreg V-A HU-HR EU 2017 KC, Agencija za razvoj i koordinaciju Jezera Balaton 207106,3 1.532.586,62
41. Otpad pametno dovoji-dobre navike usvoji! Kohezijski fond 2014.-2020 EU 2018 Grad Koprivnica, Općine Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Rasinja, Sokolovac 1.141.160,22 
Ukupno KC 41 211.965.601
VIROVITICA
1. Socijalna uključenost WORLD BANK- PSGO 53. OSTALI 2008 VIROVITICA, CK Jasenaš- vozilo za kućnu njegu 31588,64865 233.756,00
2. KREATIVNE RADIONICE U DNEVNOM BORAVKU VIROVITICE MOBM HR 2008 GRAD VIROVITICA 2926,351351 21.655,00
3. VIBA Youth IPA CBC HU-HR EU 2009 Grad Virovitica, Barcs i DAN 100270,2 741.999,48
4. Nova tehnička pomoć Organizacija slijepih Lidl donacije HR 2009 Organizacija slijepih Virovitičko-podravske županije 2027,027027 15.000,00
5. Take your chance / Mladi na tržištu rada Youth in the labour market EU 2010 HZZ/Grad Virovitica/VIDRA/DAN 97643,87 722.564,64
6. Nova tehnička pomoć Ministarstvo regionalnog razvoja EU 2010 GRAD VIROVITICA
7. PROJEKT - IZGRADNJE PODUZETNIČKIH ZONA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva HR 2010 GRAD VIROVITNICA 270270,2703 2.000.000,00
8. Projekt obnove gradskog parka Ministarstvo turizma HR 2011 GRAD VIROVITICA 24932,43243 184.500,00
9. Vodić kroz Viroviticu Ministarstvo turizma HR 2011 OŠ Vladimira Nazora 1486,486486 11.000,00
10. Rokovo 2012 Ministarstvo turizma HR 2012 GRAD VIROVITICA 60810,81081 450.000,00
11. DE NA CO IPA CBC HU-HR EU 2012 OŠ Vladimir Nazor/BNI Deák Ferenc Elementary School 118368,28 875.925,27
12. ENERGETSKEA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU FZOEU HR 2013 Grad Virovitica 62663 469.977,75
13. SUFINANCIRANJE ENERGETSKOG PREGLEDA-VRTIĆ FZOEU HR 2013 Grad Virovitica 3518 26.387,97
14. ROKOVO 2013 HTZ HR 2013 Grad Virovitica 54000 405.000,00
15. UGRADNJA RAZDJELNIKA TOPLINSKE ENERGIJE FZOEU HR 2013 Grad Virovitica 11413 85.600,00
16. Izgradnja OŠ Sv. Đurađ FZOEU HR 2013 Grad Virovitica 24.266.,00 182.000,00
Ukupno VT 16 6.425.366,11
BJELOVAR
1. Informacijom do odredišta Ministarstvo turizma HR 2010 GRAD BJELOVAR 7.430,56 53.500,00
2. Zelena oaza na obroncima Bilogore Ministarstvo turizma HR 2010 HOTEL MOZART d.o.o. 20.833,33 150.000,00
3. Izgradnja rampe za osobe s invaliditetom na Gradskim bazenima MOBMS HR 2011 GRAD BJELOVAR 9.722,22 70.000,00
4. 5. Dani sira u Gradu sira Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja HR 2011 GRAD BJELOVAR 1.666,67 12.000,00
5. Izgradnja rampe i postava sanitarnog kontejnera za osobe s invaliditetom na Gradskim bazenima u Bjelovaru Ministarstvo turizma HR 2011 GRAD BJELOVAR 6.518,38 46.932,30
6. Opločenje dna Gradskog bazena Ministarstvo turizma HR 2011 GRAD BJELOVAR 15.535,28 111.854,00
7. Obnova konstrukcije caffe bara-Gradski bazen Bjelovar Ministarstvo turizma HR 2011 GRAD BJELOVAR 7.893,92 56.836,22
8. Uređenje sportsko-rekreativnog parka „Borik“ HTZ HR 2011 GRAD BJELOVAR 6.944,44 50.000,00
9. Putevima bjelovarskih branitelja MOBMS HR 2011 UHDDR PTSP BJ 4.142,36 29.825,00
10. Informatika mijenja mogućnosti MZSS HR 2011 UDRUGA SLIJEPIH BJELOVAR 40.365,85 290.634,10
11. Izgradnja konjičkih boksova Ministarstvo turizma 60. HR 2008 BJELOVAR, općina Kapela 33.783,78 250.000,00
12. INFORMACIJOM DO ODREDIŠTA MINT/ ZELENA BRAZDA HR 2010. GRAD BJ 7.430,56 53.500,00
13. BOK FEST MINT HR 2010. GRAD BJ 11.325,00 81.540,00
14. OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA MZS HR 2010. UDRUGA SLIJEPIH BJ 10.804,52 77.792,52
15. OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA OSOBA S INVALIDITETOM MINT HR 2010. UDUGA SLIJEPIH, GRAD BJ 5.106,98 36.770,26
Ukupno BJ 15 1.371.184,40
Rekapitulacija
Varaždin 158 655.774.726,95
Koprivnica 41 211.965.601,17
Virovitica 16 6.425.366,11
Bjelovar 15 1.371.184,40
Sveukupno 230 875.536.878,63

 

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.