Projekt CLEVER – održan partnerski sastanak u Beogradu

Fotografije uz članak 2
18.04.2019

U nastavku provedbe projekta CLEVER (Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience), koji se financira iz programa i poziva Seed money facility - Interreg Danube Transnational Programme, u Beogradu (Srbija) je održan dvodnevni partnerski sastanak 9. i 10. travnja 2019. godine.

Ukupni budžet projekta CLEVER iznosi 49.995€, a predviđeno trajanje projekta je od 01.09.2018. do 31.08.2019. godine.

Cilj projekta je jačanje institucionalnih kapaciteta u svrhu boljeg privlačenja EU sredstava u području digitalnih urbanih sredina. Projekt će rezultirati izradom i prijavom jednog ili više projekata iz područja pametnog upravljanja urbanim sredinama, izradom kataloga mogućih poziva za financiranje te uspostavljenom mrežom partnera i suradnika.

Partneri na projektu, grad Baia Mare (Rumunjska), Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije te Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. analizirali su dosadašnji tijek projektnih aktivnosti te su definirali daljnje korake u provedbi projekta.

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
ENTER KOPRIVNICA d.o.o.