Projekti u tijeku

07.11.2016
Red. Br Projekt
Godina
Iznos € Iznos Kn
1 PODIZANJE TRAJNIH NASADA BOROVNICA INV. STUDIJA ZA HBOR 2014 DAR BLUE d.o.o.
11.514.580.53
2 CENSE2020 EACEA 2014 GRAD VŽ 130.000.00
3 REKONSTR,,MODERNIZACIAJ I POVEĆANJE KONK POLJ. GOSP EPFRRR 2015 USLUŽNA ULJARA PRESEČKI
2.122.143.98
4 REKONSTR,,MODERNIZACIAJ I POVEĆANJE KONK POLJ. GOSP EPFRRR 2015 TOMICA CAFUK
849.547.94
5 PROŠIRENJE PROIZVODNIH KAPACITETA IZGRADNJOM HALE I NABAVKOM NOVE TEHNOLOGIJE MIN. PODUZETNIŠTVA 2016 BOMARK PAK D.O.O. 45.352.030.36
6 PODUZETNIŠTVO U KULTURI GLAZBARSKA RADNJA CEC ILIJA 2016 GLAZBARSKA RADNJA CECEILIJA 57.581.48
7 POSITIVA ESF 2016 GRAD VARAŽDIN,DAN + ŠKOLE 175.789.00
8 DOMINO MRRFEU 2016 GRAD VARAŽDIN 15.526.00
9 POMAK MZOS 2016 UDRUGA KOKOTIČEK 49.641.00
10 OBUKA NEPLIVAČA 2016 MZOS 2016 GRAD VARAŽDIN, PK BAROK 16.677.00

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.