Projekti u tijeku

08.11.2013
Red. Br. Projekt Program Iznos €
1. CIVITAS DYNAMO FP7 8.524.314
2. INDIGO GREEN IPA IV 158.000
3. ACTIVE IPA IV 265.000
4. LPES IPA IV 26.700
5. ATDS IPA CBC HU HR 161.000
6. BICYCLE OASIS IPA CBC HU HR 591.000
7. CYCLE IN A NETWORK IPA CBC HU HR 1.970.000
8. Roma SMILE LLP 364.000
9. ERNE LLP 393.800
10. ICROME
113.655
11. E-POSLOVANJE
1.500.000
12. WIR (BOMARK) IPA IIIC 187.000
13. IPA CBC HU HR - DE NA CO IPA CBC HU HR 120.000
UKUPNO 14.374.469
Red. Br. Projekt Program Iznos Kn
1. MINPO – potporne institucije
260.702
2. INVEST. STUDIJA - SINAGOGA
23.000.000
3. PanoniaPig IPARD 101 6.198.000
4. Općina Preko IPARD 301 6.529.000
5. Općina Pakoštane IPARD 301 7.240.000
6. OPG Vrček IPARD 101 7.800.000
7. PG Peradarstvo IPARD 101 2.780.000
8. PG Povrtlarstvo IPARD 101 1.755.700
9. MBS d.o.o. IPARD 302 950.471
10. E-SOLAR d.o.o. IPARD 302 4.138.000
11. Mario Pleh doo IPARD 302 627.785
12. PanoniaPig doo IPARD 302 4.982.842
13. VOLODER j.d.o.o. IPARD 302 1.138.556
14. SAMITA KOMERC d.o.o. IPARD 101 1.031.000
15. DAR BLUE d.o.o. IPARD 101 7.550.000
16. OPG CAFUK IPARD 101 989.801
17. OPG CAFUK JOSIP IPARD 101 680.000
18. OPG BODIN MILOŠ IPARD 101 2.404.000
UKUPNO 80.055.857

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.