ACTIVE

09.11.2013
Razvojna agencija sudjeluje u provođenju projekta ACTIVE koji je prijavljen u sklopu natječaja IPA BGUE 04 06 Razvoj ljudskih potencijala. Nositelj projekta je Grad Varaždin, a Razvojna Agencija Sjever djeluje kao suradnik na projektu. Projekt se prijavljuje za mjeru IIIa Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav.

ACTIVE je projekt kojem je cilj integracija predškolske djece i učenika sa smetnjama u razvoju u redovno obrazovanje i općenito u društvo. Kroz ovaj projekt će se pružiti pomoć neprivilegiranim skupinama u savladavanju svakodnevnih obrazovnih i osobnih zadataka kao i uspostaviti bolju interakciju sa vršnjacima, obrazovnim osobljem i zajednicom kao cijenlinom. S druge strane, ustanove koje se bave ovim skupinama će biti ojačane kapacitetima i suradnjama koje će uspostaviti što će biti na korist i polaznicima i široj zajednici.

Projekt traje 18 mjeseci, a ukupni budžet mu je 250.000 EUR.

Provodi se na području gradova Varaždina, Bjelovara, Koprivnice i Virovitice kao i Varaždinske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.