SVEUČILIŠNI KAMPUS NULTE EMISIJE CO2

05.05.2014

CIVITAS DYN@MO, MJERA K 1.2.

UVOD: ZAŠTO JE NOVI SVEUČILIŠNI KAMPUS ZAMIŠLJEN U NISKOENERGETSKOM KONCEPTU

Sveučilišni kampus definiran je kao „javni prostor niske emisije stakleničkih plinova“ u programu Novo lice Koprivnice. To znači da će sve zgrade koje se u kampusu rekonstuiraju ili grade biti energetski efikasne zgrade energetskog razreda A+ (pasivne zgrade) ili energetskog razreda A. Kada se zna da je promet jedan od najvećih generatora emisija stakleničkih plinova, za ostvarenje programa neophodno je osmisliti i nisko-energetska prometna rješenja. To je jednostavno postići u samom kampusu, koji je prostorno dovoljno ograničen. Svojom osnovnom namjenom kampus je također idealan prostor za održive oblike mobilnosti, koji osiguravaju potrebnu tišinu i kvalitetni, poticajni okoliš za obrazovanje.

Korisnici kampusa također su idealna skupina za uvođenje inovativnih prometnih rješenja, jer se radi o aktivnim mladim ljudima, koji su budući donositelji odluka. Svojim prometnim navikama djelovat će dugoročno na svoj život i svoju okolinu, te je stoga važno da one budu održive u najvećoj mogućoj mjeri. Studenti su i idealni diseminatori, jer posjeduju dobre komunikacijske vještine, a i tehnike, pa tako mogu djelovati na širi krug ljudi.

Širi cilj mjere je oblikovati prometni koridor u čijem je središtu sveučilišni kampus kao prostor održive mobilnosti. To znači da će mjera uključiti i kretanje studenata i ostalih korisnika kampusa izvan prostora kampusa u što održivijem konceptu. Dakle, putovanje od željezničkog kolodvora ili pak iz bilo kojeg djela grada do kampusa također bi trebalo biti održivo, uz izbor pješačenja i bicikliranja te nova sredstva: javni prijevoz ili pak pedeleka. Oblikovanje prostora tih prometnih koridora također će se trebati dugoročno planirati i adekvatno mijenjati, kako bi se zadovoljile prometne potrebe rastućeg broja korisnika kampusa. Taj postupak započinje izradom Plana održive mobilnosti (SUMP), koji je također jedan od mjera projekta CIVITAS DYN@MO.

Ciljevi mjere:

 • razviti plan održive mobilnosti za kampus nulte emisije
 • planirati korištenje vozila nulte emisije za prijevoz ljudi i robe
 • planirati infrastrukturu za vozila nulte emisije i nemotorizirane načine putovanja
 • razviti sustav studentskih bicikla
 • razviti koncept virtualnog centra mobilnosti za sveučilišni kampus
 • promovirati održivu mobilnost u regiji
 • pojačati svijest javnosti o boljim prometnim rješenjima
 • planirati mogućnosti za mobilnost sveučilišnog kampusa za nekoliko tisuća studenata
 • razviti centar kompetencije za SUMP

Inovativnost

Kampus nulte emisije biti će prostor istraživanja različitih načina putovanja koji je štete okolišu, kao što su električni automobili,bicikli i predeleci, kao I sustavi zajedničkog korištenja bicikla I automobile (car-sharing I car-pooling), te inovativni javni prijevoz.

Tako razvijeni koncept pozitivno će djelovati na stvaranje udgoročnih opredjeljenja studnata I nastavnika za održive prometne mogućnosti te na ostale građane obuhvaćene diseminacijom dobre prakse.

Inovativna tehnološka I informacijska rješenja rješenja razvijena I testirana u kampusu biti će plod surandje s ostalim sveučilištima i specijaliziranim nacionalnim Tako će novo sveučilište postati stvarni centar inovativnosti prometnog planiranja I razvoja inovativnih rješenja za mobilnost.

OPIS RADA

Planiranje i priprema:

 • procijeniti lokalne uvjete i odrediti dionike
 • izraditi radni plan I utvrditi financiranje
 • proučiti prijmjere dobre prakse
 • pripremiti plan uključivanja prometa u kampusu u širi intermodalni prometni koncept grada

Primjena:

 • Razviti plan mobilnosti za kampus
 • Planirati infrastrukturu za vozila niske emisije I nemotorizirani promet
 • Izraditi sustav upravljanja prometom u skladu s razvojnim konceptom kampusa
 • Uspostaviti sustav stanica za punjenje el.automobila
 • Izraditi sustav zajedničkog korištenja bicikala
 • Izraditi inovativna spremišta za bicikle sa solarnim panelima
 • Razviti virtualni centar mobilnosti
 • Uspostaviti portal za informiranje studenata I osoblja
 • Testirati korištenje električnih automobile I drugih inovativnih oblika mobilnosit u kampusu

Evaluacija:

Plan evaluacije izradit će se s obzirom na sve CIVITAS indikatore, a posebno energiju društvo i promet. Mjera će imati i pozitivni utjecaj na okoliš, a i na loklano gospodarstvo zbog povećanja broja studenata. Inovativne metode poput korištenja društvenih mreža, posebno za monitoring prometnih navika i ponašanja “ranih korisnika” planirane su za ovu mjeru. Kako je prostor kampusa trenutno najuzbudljiviji prostor razvoja u Koprivnici, metode evaluacije će biti planirane imajući u vidu putne navike mlade generacije.

Diseminacija:

Posebni oblici diseminacije usmjereni na generaciju dinamičnih mladih ljudi biti će razvijeni u suradnji sa sveučilištem, dok će se konvencionalniji načini koristiti za informiranje opće javnosti.

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.