Europa za građane:
Promoting Social ENTREpreneurship in EUropean communities (ENTRE-EU) 
Submission number: 601721-CITIZ-1-2018-1-HR-CITIZ-TT

​ENTRE-EU": Projekt koji približava društveno poduzetništvo građanima

14.11.2018

ENTRE-EU": Projekt koji približava društveno poduzetništvo građanima

Projekt "Promoting Social ENTREpreneurship in EUropean communities (ENTRE-EU)" je usmjeren na razmjenu znanja u području obrazovanja, zapošljavanja i civilnog društva te promovira socijalno poduzetništvo / poduzeća i vrijednosti EU (interkulturalni dijalog, solidarnost, volonterstvo) kako bi potaknuo i uključio građane na aktivnosti rješavanja regionalnih problema i inicijativa. Partneri uključeni u projekt su Pučko otvoreno učilište (POU Varaždin) kao podnositelj zahtjeva, te Razvojna agencija Sjever d.o.o. (DAN d.o.o.) u Varaždinu i Ljudska Univerza Ormož (LUO), smještena u Ormožu, Slovenija.

Projekt je sufinanciran uz potporu Programa Europa za građane Europske unije u ukupnom iznosu od od 5.040,00 eura u okviru Prioritet 2. Demokratski angažman i sudjelovanje građana, Mjere 2.1. Bratimljenje gradova.

U sklopu projekta održana su 2 radna sastanka (1 u Varaždinu i 1 u Ormožu) te trodnevni događaji u Varaždinu koji su održani od 10.10.2018. do 12.10.2018. godine.

Glavne aktivnosti organizirane u projektu su:

  • Predstavljanje najboljih praksi i panel diskusija o socijalnom poduzetništvu u Hrvatskoj i Sloveniji;
  • Radionice usmjerene na razvoj suradnje i novih ideja društvenog poduzetništva (za studente, predstavnike organizacija civilnog društva i predstavnika javnih tijela);
  • EU kviz koji se fokusira na povijest EU, Europskog parlamenta, politike EU i socijalnog poduzetništva;
  • Razvijanje Memoranduma o razumijevanju (MoU) između partnera kako bi se održala suradnja i rezultati projekta;
Picture
Slika 1: Prezentacija dr. Marinka Voka o tome kako funkcionira društveno poduzetništvo u Sloveniji
Picture
Slika 2: Grupni radovi vezani uz stvaranje ideja socijalnog poduzetništva u Varaždinu
Picture
Slika 3: Razgovori između sudionika koji se odnose na utjecaj europske integracije o civilnom društvu u Hrvatskoj i Sloveniji

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.