EUpeR

03.06.2015

Materijali s radionice o energetskoj učinkovitosti u višestambenim zgradama

Energetskom učinkovitošću protiv energetskog siromaštva (EUpeR) je projekt za praktična i strukturna rješenja, koja će pomoći ljudima smanjiti rizik od energetskog siromaštva. Pomoću iskustva i dobre prakse na slovenskoj i hrvatskoj strani projekt EUpeR će identificirati kućanstva koja imaju najveći rizik od energetskog siromaštva te u suradnji s lokalnim vlastima, energetskim savjetnicima i socijalno humanitarnim institucijama napraviti odgovarajuće korake za smanjenje upotrebe energije i troškova.

Gospodarska i financijska kriza je oslabila slovensko i hrvatsko gospodarstvo, što se očituje u sve većoj nezaposlenosti u obje države. S time raste i broj socijalno siromašnih kućanstava, odnosno energetsko siromaštvo. Upotreba energije u kućanstvima neprestano raste. S obzirom da se cijene energenata za grijanje povećavaju, trošak toplinske i električne energije predstavlja najveći trošak od dohotka kućanstva. Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je smanjiti troškove energije u siromašnijim kućanstvima pomoću savjeta i manjih investicijskih zahvata.

Trajanje projekta

Projekt je odobren u sklopu prekograničnog programa IPA SI-HR te se provodi u razdoblju od 18. prosinca 2013. godine do 17. lipnja 2015. godine.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 313.725,68 eura, od kojeg iznosa se iz IPA programa sufinancira 85% opravdanih troškova odnosno 262.038,18 eura.

Projektni partneri

 • Međimurska energetska agencija MENEA d.o.o. – vodeći partner
 • Razvojna agencija Sjever DAN – projektni partner
 • Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje – projektni partner
 • Lokalna energetska agencija za Pomurje – projektni partner
 • Međimurska županija – projektni partner

Opći prekogranični ciljevi

Opći cilj projekta EUpeR je praktičnim i strukturnim rješenjima pridonijeti smanjenju energetskog siromaštva u Sloveniji i Hrvatskoj, a pritom poboljšati zdravlje i dobrobit ljudi s takvim problemima. Cilj projekta je također graditi razumijevanje, komunikaciju i veze između različitih lokalnih aktera koji moraju djelovati zajedno kako bi riješili problem energetskog siromaštva. Smanjenjem energetskog siromaštva, odnosno povećanjem energetske učinkovitosti, pridonijeti ćemo smanjenju zagađenja okoliša u pograničnom području.

Posebni prekogranični ciljevi

 • Analiza postojećih programa za povećanje energetske učinkovitosti i prilagodbu siromašnih kućanstava.
 • Osposobljavanje ciljnih skupina – znanjem i vještinama za provedbu praktičnih mjera učinkovite upotrebe energije u kućanstvima.
 • Prepoznavanje najčešćih uzroka energetske neučinkovitosti u kućanstvima.
 • Izvesti praktične mjere i informirati siromašnija kućanstva
 • Definiranje praga prihvatljivosti za pomoć siromašnijim kućanstvima – izbor zgrada/kućanstava kojima će se nuditi pomoć u obliku savjeta za štednju energije.
 • Projektni partneri će napraviti zajedničke preporuke (letak i priručnik) za poboljšanje energetske učinkovitosti koji budu predstavljeni zainteresiranim interesnim skupinama (Centar za socijalnu skrb, Crveni križ, Caritas, lokalni akteri) koje će nakon završetka projekta aktivno pomagati najsiromašnijima. 
 • Koordinirati ključne dionike u zajedničkom nastojanju za oblikovanje dugoročnih rješenja i mreže za oblikovanje dugoročnih rješenja.

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.