INDIGO GREEN

07.10.2013

Razvojna agencija Sjever – DAN s partnerima: Gradom Varaždinom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnim uredom Varaždin, udrugama Njezina druga šansa i Anđeli čuvari, Gradskom tržnicom Varaždin te Turističkom zajednicom grada Varaždina nastavlja s aktivnostima potpore skupinama u nepovoljnom položaju i otežanim pristupom tržištu rada.

Projektom „INDIGO GREEN“, ukupno vrijednim 158.000,86€, od čega Europska unija financira čak 94,47%, pomoći će se dugotrajno nezaposlenim osobama te nezaposlenim osobama s invaliditetom da kroz programe samoosnaživanja te edukaciju iz područja poljoprivrede postanu konkurentniji na tržištu rada Varaždinske županije.

Korisnici projekta INDIGO GREEN će u tijeku trajanja projekta proći sveobuhvatan program edukacija, koji se sastoji od dvije komponente: osobne te praktične. Samu edukaciju će provoditi stručni partneri u projektu, a program je zamišljen tako da korisnici po završetku aktivnosti ovladaju novim znanjima i vještinama te se osobno osnaže kako bi postali konkurentniji na tržištu rada odnosno odvažili se na samozapošljavanje.

Više o projektu možete saznati na stranici: http://www.indigo-green.hr/

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.