Mjere

Mjera 101 – „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva  u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“  koja omogućuje ulaganja u:

    * sektor mljekarstva
    * sektor govedarstva
    * sektor svinjogojstva
    * sektor peradarstva
    * sektor jaja
    * sektor voća i povrća (isključujući gljive)
    * sektor žitarica i uljarica.
Mjera 103 – „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu
restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“ koja omogućuje ulaganja u:

    * sektor mlijeka i mljekarstva
    * sektor prerade mesa
    * sektor ribarstva
    * sektor prerade voća i povrća
    * sektor vinarstva
    * sektor maslinovog ulja
301 - izgradnja(rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata u sektorima: nerazvrstanih cesta; protupožarnih puteva; kanalizacije ; toplana na obnovljive izvore
302 - izgradnja(rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata u sektorima: ruralni turizam; tradicijski obrti; izravna prodaja; slatkovodno ribarstvo; proizvodnja gljiva; obnovljivi izvori energije; prerada na poljoprivrednim gospodarstvima

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.