Naši projekti

Fotografije uz članak 2
ISPLAČENI:
DESYRE d.o.o.
nabava kombajna
SAMITA KOMERC d.o.o. izgradnja i opremanje farme nesilica - potpora 1.800.318,54 kn

PRIJAVLJENI:
R.b. podnositelj projekt status
1. DESYRE d.o.o.   nabava kombajna završen i isplačen
2. SAMITA KOMERC d.o.o. izgradnja i opremanje farme koka nesilica završen i isplaćen
3. OPG Žnidar Denis nabava opreme za branje povrća potpisan Ugovor s APPRRR
4. Garo d.o.o. izgradnja i opremanje farme koka nesilica potpisan Ugovor s APPRRR
5. OPG Kolarek Marijan izgradnja i opremanje farme svinja potpisan Ugovor s APPRRR
6. OPG Košić Milan  nabava opreme za branje povrća potpisan Ugovor s APPRRR
7. Panoniapig d.o.o. izgradnja i opremanje farme svinja potpisan Ugovor s APPRRR
8. OPG Cafuk Tomica izgradnja i opremanje plastenika prijavljen i u obradi
9. OPG Vrček Dalibor izgradnja i opremanje bioelektrane prijavljen i u obradi
10.  Općina Preko izgradnja kanalizacije prijavljen i u obradi
11. Općina Pakoštane izgradnja kanalizacije prijavljen i u obradi
  Projekti u pripremi    
12.  Poljoprivedna zadruga Varaždinsko povrće Rekonstrukcija objekta za skladištenje povrća i nabava opreme za hlađenje ugovor s DAN-om, priprema dokumentacije
13. OPG Cafuk Zdravko Rekonstrukcija i opremanje skladišta za povrće ugovor s DAN-om, priprema dokumentacije
14. Poljoprivredno gospodarstvo Mucko Emil  Podizanje trajnog nasada oraha u pripremi
15. Općina Drnje Izgradnja kanalizacije općine Drnje za naselja Drnje i Botovo u pripremi

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.