Natječaji

ZATVORENI - do sada 7 natječaja za mjere 101, 103, dva natječaja za mjeru 301 i jedan natječaj za mjeru 302

OTVORENI
-Mjera 301 - otvoren do 30.05.2012

NAJAVE
-  iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

    * M302 – 12. rujan 2011. – 31. listopad 2011.
    * M101 i M103 – 17. listopad 2011. – 28. studeni 2011.
    * M101 i M103 - od 14.05. do 2.7.2012.g.
    * M302 - od 20.8. do 24.09. 2012.g.
Moguća određena odstupanja od navedenih datuma.

Korisni linkovi

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.